Không phải đăng ký thang bảng lương từ 2021

Từ 01/01/2021 NSDLĐ không phải gửi thang, bảng lương cho cơ quan nhà nước là nội dung quy định tại Bộ luật Lao động 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, tại Bộ luật mới quy định chính thức từ ngày bộ luật này có hiệu lực thì NSDLĐ không phải gửi thang lương, bảng lương cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành mà NSDLĐ xây dựng và phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ và định mức lao động.

Sau đó, thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể như sau:

“1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện

Quy định trước đây (Căn cứ Điều 93 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13):

Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động NSDLĐ phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của NLĐ trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ.

Như vậy, Bộ luật mới không còn quy định việc NSDLĐ phải gửi thang lương, bảng lương cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định nếu trên.

Bên cạnh đó, Bộ luật mới cũng quy định về hình thức trả lương cho NLĐ thông qua: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Đối với hình thức chuyển khoản thì NSDLĐ phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương( căn cứ Điều 96 Bộ luật Lao động 2019)
Quy định hiện hành: “NSDLĐ phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản” , chứ không phải do hai bên thỏa thuận ai sẽ trả các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản (Điều 94 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13).
Ngoài ra, mỗi lần trả lương, NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có) theo khoản 3 Điều 95 Bộ luật Lao động 2019.

Share bài viết:

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN

  • Trụ sở chính: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • Chi nhánh: Số nhà 12, ngõ 14/4, đường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh – Hà Tĩnh
  • Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555
  • Email:[email protected]
  • Web: https://tunglinhquan.com
  • FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

Xem thêm:

38 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *