Chi tiền nghỉ mát cho từng người lao động phải tính thuế TNCN

Theo quy định tại điểm đ.3.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản chi dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí… cho người lao động nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì phải tính thuế TNCN, nếu ghi chi chung cho tập thể người lao động thì được miễn thuế.

Theo đó, trường hợp Văn phòng đại diện nước ngoài có khoản chi cho người lao động đi nghỉ mát bằng quỹ phúc lợi, nếu ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì phải khấu trừ thuế TNCN.

Ngược lại, nếu ghi chi chung cho tập thể người lao động, không ghi cụ thể tên người được hưởng thì được miễn khấu trừ thuế.

blue-check
Tiền lương của giám đốc kiêm chủ công ty MTV có bị tính thuế TNCN?

Theo Cục thuế Hà Nội, khoản tiền lương mà chủ sở hữu kiêm giám đốc công ty TNHH một thành viên nhận được do chính bản thân giám đốc chi trả không phải là thu nhập của người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, do đó không phải chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Tuy nhiên, toàn bộ tiền lương, tiền công và các khoản chi theo lương, kể cả khoản đóng bảo hiểm của giám đốc kiêm chủ công ty TNHH một thành viên đều không được hạch toán, cho dù có tham gia điều hành công ty (điểm d khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC , tiền lương, tiền công chịu thuế TNCN là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động.
Điều 90 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13status2 định nghĩa tiền lương như sau: “Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận”.
blue-check
Cá nhân cư trú được giảm trừ gia cảnh 108 triệu/năm

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTCstatus2 , người lao động là cá nhân cư trú phải nộp thuế trên toàn bộ thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả.

Trường hợp cá nhân ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì trong năm được tạm khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Cuối năm quyết toán lại nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn/bù trừ.

Cá nhân cư trú được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (nếu có) và giảm trừ cho bản thân 108 triệu đồng/năm. Nếu trong năm chưa tính giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ chưa đủ 12 tháng thì được tính giảm trừ đủ khi quyết toán.

Riêng việc chi trả tiền trợ cấp hàng tháng sẽ tùy thuộc vào thỏa thuận, hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động.

blue-check
Chi hỗ trợ cho nhân viên bán hàng phải khấu trừ thuế TNCN

Theo Tổng cục Thuế, khoản chi hỗ trợ cho nhân viên bán hàng (gồm cả nhân viên chuyên bán hàng và nhân viên khác có tham gia bán hàng) để thúc đẩy hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty chỉ được chấp nhận hạch toán khi khoản chi này được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại HĐLĐ, Thỏa ước lao động, Quy chế thưởng hoặc Quy chế tài chính.

Đồng thời, khoản chi hỗ trợ nhân viên bán hàng phải chịu thuế TNCN, căn cứ tính thuế như tiền lương, tiền công quy định tại điểm b, điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

Nguồn: Luatvietnam

Xin vui lòng liên hệ:

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Web: https:tunglinhquan.com

Email: [email protected]

Điện thoại: 0236.3642044 – 0905171555 – 0906909456

16 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *