Lưu ý về thuế của hộ kinh doanh từ ngày 01/8/2021

Khác biệt cách tính lương công chức từ 01/7/2022

Chính sách BHXH mới: Đóng 10 năm nhận lương hưu, khó rút 1 lần

Phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế 2021

Dừng chi trả chế độ ốm đau khi chứng từ không hợp lệ

PHÂN BIỆT CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Tiền lương KPI có phải đóng BHXH, thuế TNCN không?

Tiền ủng hộ vào Quỹ vắc-xin Covid-19 được trừ khi tính thuế TNDN

Hướng dẫn khai thuế chuyển nhượng vốn của Nhà thầu nước ngoài

Dịch Vụ

Cập Nhật

READ MORE