Tuyển gấp 5 kế toán

Thành lập công ty chuyên nghiệp tại Đà Nẵng

Luật thuế thu nhập cá nhân

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020

Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Đà Nẵng

Chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2019

Tiền ăn ca trả thêm ngoài suất ăn phải chịu thuế TNCN

Thành lập công ty giá ưu đãi tại Đà Nẵng

Mua nhà cho chuyên gia ở có được trích khấu hao?

Mức phạt khi bán hàng mà không xuất hóa đơn?

Những điểm mới về khai nộp thuế điện tử

Dịch Vụ

Cập Nhật

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (8 trang) Kể từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ … Read More

1
READ MORE