Khấu trừ thuế TNCN khi trả phí môi giới BĐS

Trường hợp cá nhân môi giới BĐS đã có chứng chỉ hành nghề nhưng không có đăng ký kinh doanh thì khi chi trả hoa hồng môi giới, Công ty có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế TNCN.

Mức khấu trừ thuế TNCN sẽ tùy thuộc hình thức ký hợp đồng và tình trạng cư trú của người môi giới. Nếu đây là nhân viên của Công ty và có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì được khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến. Ngược lại, nếu đây là cá nhân bên ngoài, không có hoặc có HĐLĐ dưới 3 tháng thì phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% hoặc 20% (tùy tình trạng cư trú).

Khoản chi phí hoa hồng môi giới BĐS nếu phù hợp với quy định của Luật kinh doanh BĐS, đồng thời đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được chấp nhận hạch toán.

blue-check
Hủy hợp đồng bán căn hộ, xử lý hóa đơn đã lập thế nào?

Khi hủy hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai, đối với hóa đơn đã lập sẽ được xử lý tương tự như trường hợp trả lại hàng bán.

Theo đó, bên mua phải xuất hóa đơn trả lại căn hộ hoặc các bên lập biên bản thu hồi hóa đơn nếu bên mua là cá nhân không có sử dụng hóa đơn (điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus3 ).

Căn cứ hóa đơn trả căn hộ hoặc biên bản thu hồi hóa đơn, bên bán kê khai điều chỉnh doanh số bán, thuế GTGT đầu ra và lập hồ sơ điều chỉnh thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Riêng đối với tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, khoản thu này được miễn kê khai nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

blue-check
Công tác phí của chủ Công ty MTV có được hạch toán?

Theo quy định tại tiết d điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH MTV không được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Theo Công văn này, các chi phí ăn uống, đi lại, thuê chỗ ở,… cho Giám đốc kiêm chủ Công ty TNHH MTV đi công tác nếu thuộc khoản chi có tính chất tiền lương, tiền công thì không được phép hạch toán.

blue-check
“Phí chuyển tiền” được chấp nhận hạch toán

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh “phí chuyển tiền” nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 (phục vụ SXKD, có hóa đơn, có chứng từ thanh toán) thì được tính vào chi phí hợp lý.

Xem thêm:

8 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *