Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp
post

Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, người lao động có nhu cầu rất lớn trong việc làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp để có thu nhập trang trải cuộc sống. Vậy cách tính tiền bảo hiểm … Read More

Thuế suất thuế tài nguyên hiện nay
post

Khi xác định số thuế phải nộp nói chung và thuế tài nguyên nói riêng thì một trong những thông tin cần phải biết là thuế suất. Thuế suất thuế tài nguyên không chỉ giúp tính được số thuế phải … Read More

Cách xác định giá tính thuế tài nguyên
post

Muốn tính được số thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ phải biết được sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế đơn vị tài nguyên và thuế suất. Sau đây là quy định hướng dẫn xác định giá … Read More

1 2 3 4 66