Hướng dẫn giảm trừ gia cảnh năm 2019
post

Trường hợp giảm trừ gia cảnh cho bản thân: Nếu người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn … Read More

Hàng cho tặng được miễn tính thuế TNDN
post

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, các dịch vụ do Công ty cung cấp nếu không thuộc trường hợp “tiêu dùng nội bộ” thì phải lập hóa đơn, tính thuế GTGT như cung cấp dịch vụ … Read More

Điều kiện hạch toán các khoản phụ cấp
post

Theo Tổng cục Thuế, về nguyên tắc, doanh nghiệp sẽ được hạch toán các khoản phụ cấp trả cho người lao động nếu đáp ứng đủ các điều kiện chung quy định tại khoản 1 và điều kiện riêng quy … Read More

Kế toán làm gì trong tháng 08/2019 ?
post

Đại lý thuế Tùng Linh Quân sẽ tổng hợp lại những công việc kế toán cần phải làm trong tháng 8/2019, nhằm giúp kế toán tránh những thiếu sót không đáng có và có thể bị xử phạt theo quy … Read More

Mức ưu đãi thuế TNDN mới nhất
post

  Theo Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC, mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với từng ngành nghề và từng khu vực là khác nhau. Cụ thể: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm Khoản 1 … Read More

1 2 3 4 13