Cách Hạch Toán Vay Vốn Ngân Hàng
post

Hạch toán vay vốn ngân hàng khi doanh nghiệp đó phải vay vốn tín chấp từ ngân hàng. Kế toán có nhiệm vụ hạch toán các khoản vay và trả lãi vay theo từng thời kỳ thanh toán. Kế toán … Read More

Cách Hạch Toán Chi Phí Lãi Vay Hợp Lý
post

Chi phí lãi vay là một trong những nội dung quan trọng trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Vậy chi phí lãi vay là gì? Chi phí lãi vay được trừ hay không được trừ khi quyết toán thuế … Read More

Cách hạch toán vay ngắn hạn
post

Tài khoản 311 – vay ngắn hạn: dùng để phản ánh các khoản tiền vay ngắn hạn và tình hình trả nợ tiền vay của doanh nghiệp, bao gồm các khoản tiền vay Ngân hàng, vay của các tổ chức, … Read More

1 2 3 4 70