Lưu ý về thuế khi chuyển nhượng vốn
post

– Nếu doanh nghiệp chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty khác thì số vốn bán được sẽ phải hạch toán vào “Thu nhập khác” để tính thuế TNDN và quyết toán vào cuối năm – Nếu … Read More

Các ngành nghề được ân hạn thuế
post

Do Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ân hạn nộp thuế và tiền thuê đất căn cứ theo ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Tổng cục Thuế cho rằng việc xác định ngành nghề để hưởng chính sách này đã được … Read More

ẤM LÒNG BỮA CƠM CHAY THIỆN NGUYỆN
post

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC TỔ CHỨC PHÁT CƠM CHAY TẠI CÔNG TY DV KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ TÙNG LINH QUÂN LÚC 11H NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2020 (NHẰM NGÀY 01/04 AL NHUẦN). Sau đây là bài viết cảm … Read More

1 2 3 4 21