Không cần thông báo mẫu dấu từ 2021
post

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Quốc hội ban hành tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Cụ thể, theo quy định hiện nay tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh … Read More

Chế độ thai sản khi sinh đôi
post

Một trong những mối quan tâm hàng đầu của lao động nữ khi sinh con là chế độ thai sản. Đặc biệt, với riêng lao động nữ sinh đôi, tiền thai sản được hưởng và cách tính được quy định thế … Read More

1 2 3 4 34