Thành lập công ty chuyên nghiệp tại Đà Nẵng
post

Lý do Quý doanh nghiệp nên sử dụng Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Đại lý thuế Tùng Linh Quân? Dịch Vụ Thành Lập Công Ty tại Đà Nẵng của Tùng Linh Quân sẽ thay mặt bạn giải quyết những khó khăn, rắc rối trong vấn … Read More

Luật thuế thu nhập cá nhân
post

Thuế thu nhập cá nhân là một nguồn thu vô cùng quan trọng của ngân sách nhà nước. Mỗi công dân khi tham gia lao động, tạo ra thu nhập cần phải thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN. Vậy thuế … Read More

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020
post

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (8 trang) Kể từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ … Read More

Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Đà Nẵng
post

Lý do Quý doanh nghiệp nên sử dụng Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Đại lý thuế Tùng Linh Quân? Dịch Vụ Thành Lập Công Ty tại Đà Nẵng của Tùng Linh Quân sẽ thay mặt bạn giải quyết những khó khăn, rắc rối trong vấn … Read More

Chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2019
post

Trong tháng 11/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội sẽ có hiệu lực, tiêu biểu như hướng dẫn về hóa đơn điện tử: Hướng dẫn mới của Bộ Tài … Read More

Thành lập công ty giá ưu đãi tại Đà Nẵng
post

Lý do Quý doanh nghiệp nên sử dụng Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Đại lý thuế Tùng Linh Quân? Dịch Vụ Thành Lập Công Ty tại Đà Nẵng của Tùng Linh Quân sẽ thay mặt bạn giải quyết những khó khăn, rắc … Read More

Những điểm mới về khai nộp thuế điện tử
post

Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (36 trang) … Read More

1 2 3 4 16