Mẫu 01B-HSB giải quyết các chế độ BHXH

Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN (45 trang)

Theo đó, đối với hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, doanh nghiệp phải lập Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo mẫu mới, mau 01B-HSB, thay cho mẫu cũ là C70a-HD.

Riêng hồ sơ thai sản đối với trường hợp phải nghỉ việc để dưỡng thai, phải có giấy ra viện (nếu điều trị nội trú) hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai (nếu điều trị ngoại trú). Quy định cũ chỉ yêu cầu Giấy xác nhận phải nghỉ dưỡng thai của bệnh viện.

Ngoài ra, đối với trường hợp sau khi sinh con mà sức khỏe của người mẹ yếu, hồ sơ thai sản phải có biên bản giám định y khoa, quy định cũ chỉ yêu cầu Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe của người mẹ do bệnh viện cấp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019.
Thay thế:

Quyết định số 636/QĐ-BHXHstatus1 ngày 22/4/2016;

Quyết định số 828/QĐ-BHXHstatus1 ngày 27/5/2016;

Quyết định số 1515/QĐ-BHXH ngày 17/10/2016.

Bãi bỏ Công văn số 4644/BHXH-CSXHstatus1 ngày 18/11/2016, Công văn số 3647/BHXH-CSXHstatus1 ngày 21/9/2016 và các quy định khác do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

blue-check
Cấp mã số BHXH
Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (22 trang)

“Mã số BHXH” là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH và thẻ BHYT.

Mỗi một người tham gia BHXH chỉ được cấp duy nhất 01 mã số BHXH và mỗi mã số BHXH chỉ cấp duy nhất cho 01 người tham gia. Trẻ em cũng được cấp mã số BHXH để ghi trên thẻ BHYT.

Lưu ý:

Doanh nghiệp khi tuyển thêm người lao động mới, nếu qua tra cứu chưa có mã số BHXH thì phải kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin trên Tờ khai mẫu TK1-TS ban hành kèm Quyết định 888/QĐ-BHXH, nộp cùng hồ sơ tham gia BHXH.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019.

Nguồn: LuatVietnam.net

Tải mẫu: 01B-HSB;

TTờ khai mẫu TK1-TS-theo QD888

Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Quyết định 888/QĐ-BHXH

Quyết định số 346/QĐ-BHXH

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *