Khoản chi phúc lợi có được miễn khấu trừ thuế TNCN?

Trường hợp Công ty mua hàng hóa để cho, biếu, tặng khách hàng thì khi cho, biếu, tặng vẫn phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng. Giá tính thuế GTGT được xác định theo giá bán của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc cho, biếu, tặng.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng khách hàng được khấu trừ nếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 .

Đối với các khoản chi phúc lợi cho người lao động và thân nhân người lao động nếu phù hợp với quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 và khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC thì được miễn trích nộp thuế TNCN.

blue-check Điều kiện hạch toán chi phí phúc lợi

Chi phí phúc lợi cho người lao động nếu muốn hạch toán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Các điều kiện chung quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ;

+ Có chứng từ thanh toán theo quy định;

+ Mức chi theo đúng quy chế của Công ty;

+ Tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân (khoản 2.30 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Các khoản được xem là chi phí phúc lợi bao gồm:

– Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;

– Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức;

– Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;

– Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích học tập tốt;

– Chi hỗ trợ tiền tàu, xe về lễ tết… và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

blue-check
Chi tiền nghỉ mát cho từng người lao động phải tính thuế TNCN

Theo quy định tại điểm đ.3.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC, khoản chi dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí… cho người lao động nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì phải tính thuế TNCN, nếu ghi chi chung cho tập thể người lao động thì được miễn thuế.

Theo đó, trường hợp Văn phòng đại diện nước ngoài có khoản chi cho người lao động đi nghỉ mát bằng quỹ phúc lợi, nếu ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì phải khấu trừ thuế TNCN.

Ngược lại, nếu ghi chi chung cho tập thể người lao động, không ghi cụ thể tên người được hưởng thì được miễn khấu trừ thuế.                                                                                                                                                           

 Theo LuatVietnam.net 

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

33 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *