Tổng hợp điểm mới của Thông tư 40/2021 về thuế hộ kinh doanh

Những điểm mới của Thông tư 40/2021 về thuế hộ kinh doanh được tổng hợp trong bảng dưới đây hi vọng sẽ giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nắm chính xác những điểm mới cơ bản và nội dung quan trọng khác khi xác định số thuế phải nộp.
Thông tư 40/2021/TT-BTC
(Có hiệu lực từ ngày 01/8/2021)
Thông tư 92/2015/TT-BTC
(Chương I và chương II hết hiệu lực từ ngày 01/8/2021)
1. Làm rõ khái niệm hộ kinh doanh
Căn cứ: Khoản 1 Điều 3

“Hộ kinh doanh” là cơ sở sản xuất, kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ theo quy định.

Quy định này có sự thống nhất với Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Từ ngày 01/8/2021 Cắt tóc, Gội đầu, Giặt là… phải nộp thuế 7%

Không quy định
2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn
Căn cứ: Khoản 2 Điều 3

Khái niệm mới

>> Xem thêm: Nhiều hộ kinh doanh phải nộp thuế theo tháng

Không quy định
3. Giải thích rõ từng phương pháp nộp thuế
Giải thích rõ từng phương pháp nộp thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cụ thể:

– Phương pháp kê khai;

– Phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh;

– Phương pháp khoán.

>> Xem thêm: Cách tính thuế khi nộp thuế thay cho cá nhân

Không quy định
4. Giải thích rõ mức thuế khoán là gì
Căn cứ: Khoản 9 Điều 3

Khái niệm mới

>> Xem thêm: Bảng tra cứu thuế suất đối với Hộ và Cá nhân kinh doanh

Không quy định
5. Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân
Căn cứ: Khoản 10 Điều 3

Khái niệm mới

Xem thêm: Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh mới nhất

Không quy định
6. Hoạt động thương mại điện tử
Căn cứ: Khoản 11 Điều 3

Khái niệm mới

Xem thêm: Cách tính thuế hộ kinh doanh 2021

Không quy định
7. Sản phẩm nội dung thông tin số
Căn cứ: Khoản 12 Điều 3

Khái niệm mới

Xem thêm: Lưu ý về thuế của hộ kinh doanh từ ngày 01/8/2021

Không quy định
8. Dịch vụ nội dung thông tin số
Căn cứ: Khoản 13 Điều 3

Khái niệm mới

>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán – Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

Không quy định
9. Bổ sung phương pháp tính thuế
Bổ sung 02 phương pháp tính thuế mới, gồm:

– Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai;

– Phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân.

Xem thêm: Cách tính thuế theo phương pháp khoán từ 01/8/2021

Không quy định
10. Nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán
Căn cứ: Khoản 5 Điều 5 Thông tư 40/2021/TT-BTC

Quy định mới

Xem thêm: Thủ tục thành lập hộ kinh doanh 2021

Không quy định
11. Chế độ kế toán khi nộp thuế theo phương pháp kê khai
Khoản 4 Điều 5 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định: “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.”.

Xem thêm: Phương pháp tính thuế theo từng lần phát sinh từ ngày 01/8/2021

Không quy định
12. Chỉ rõ đối tượng nộp thuế theo từng lần phát sinh
Mặc dù Thông tư 92/2015/TT-BTC và Thông tư 40/2021/TT-BTC đều quy định cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh là “…cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định…” nhưng tại Thông tư 40/2021/TT-BTC liệt kê từng đối tượng cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh bao gồm:

– Cá nhân kinh doanh lưu động.

– Cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân.

– Cá nhân chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”.

– Cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số nếu không lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Xem thêm: Thay đổi đối tượng được phép thành lập hộ kinh doanh 2021

Không chỉ rõ mà chỉ đưa ra tiêu chí xác định cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh
13. Chế độ kế toán khi nộp thuế theo từng lần phát sinh
Khoản 3 Điều 6 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định: “Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh không bắt buộc phải thực hiện chế độ kế toán, nhưng phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và xuất trình kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh.”.

>> Xem thêm: Có bắt buộc công ty thành lập công đoàn ?

Không quy định
14. Nhiều hộ, cá nhân kinh doanh không còn nộp thuế theo phương pháp khoán
Khoản 1 Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định: “Phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và không thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh.”.

Do đó, nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự nguyện nộp thuế theo phương pháp kê khai thì sẽ nộp thuế theo phương pháp kê khai.

>> Xem thêm: Nhiều hộ kinh doanh phải nộp thuế theo tháng

Vì chưa có phương pháp kê khai nên tất cả cá nhân kinh doanh phải nộp thuế theo phương pháp khoán, trừ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh, phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản, phương pháp tính thuế khi cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp
15. Căn cứ tính thuế
Thông tư 40/2021/TT-BTC chỉ có một Điều quy định về căn cứ tính thuế, doanh thu tính thuế, tỷ lệ tính thuế và công thức tính thuế áp dụng cho tất cả phương pháp tính thuế.

Điều này giúp cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dễ tiếp cận và xác định được số thuế mà mình phải nộp.

Xem thêm: Ưu đãi dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dù căn cứ tính thuế và công thức tính thuế không khác nhau nhưng mỗi phương pháp tính thuế đều có điều khoản quy định riêng.
16. Bổ sung các khoản thu nhập phải chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân
Căn cứ: Phụ lục I Thông tư 40/2021/TT-BTC.

– Các khoản như thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán nay sẽ phải chịu thuế suất thuế thu nhập cá nhân 0,5% và tỉ lệ doanh thu tính thuế giá trị gia tăng 1%.

– Dịch vụ quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số và các dịch vụ khác thuộc nhóm đối tượng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10% thì chịu thuế thu nhập cá nhân 2% và tỉ lệ doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là 5%

– Các hoạt động thuộc nhóm đối tượng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10% thì chịu thuế thu nhập cá nhân 1,5% và tỉ lệ doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là 3%.

>> Xem thêm: Thủ tục cấp lại giấy đăng ký kinh doanh

Không quy định
17. Bổ sung đối tượng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân
Khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong các trường hợp sau đây:

– Tổ chức thuê tài sản của cá nhân mà trong hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận bên đi thuê là người nộp thuế;

– Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân;

– Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán;

– Tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) thực hiện chi trả thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số cho cá nhân theo thoả thuận với nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài;

– Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế…

– Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo ủy quyền của pháp luật dân sự.

>> Xem thêm: Công tác phí khoán được hạch toán theo quy chế của doanh nghiệp

Căn cứ: Khoản 2 Điều 8

Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê nộp thuế thay thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là những điểm mới của Thông tư 40/2021 về thuế hộ kinh doanh. Quy định tại Thông tư 40 thể hiện tính chặt chẽ về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhưng vẫn có một số điểm chưa thống nhất giữa nguyên tắc tính thuế với những quy định và ví dụ cụ thể trong Thông tư dẫn tới cách hiểu chưa đúng về mức doanh thu phải nộp thuế.

Các Dịch vụ chúng tôi cung cấp gồm:

📍 Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp TRỌN GÓI
📍 Dịch vụ HOÀN THUẾ
📍 Dịch vụ tư vấn đầu tư Doanh nghiệp FDI
📍 Dịch vụ tư vấn THUẾ và KẾ TOÁN trọn gói.
📍 Dịch vụ kế toán FDI
📍 Dịch vụ kiểm toán
📍 Cung cấp Hóa đơn điện tử, chữ ký số
📍 Cung cấp phần mềm kế toán.
📍 Dịch vụ xin cấp giấy phép con tất cả các loại hình như: PCCC, ANTT, ATVSTP, Giấy phép rượu, Giấy phép thuốc lá…

📍 Dịch vụ BHXH (Tham gia lần đầu, điều chỉnh, Thai sản, giải quyết các chế độ ốm đau,…)

Share bài viết:
⏳Thông tin chi tiết:
🏦 Công ty TNHH DV Kế Toán – TV Thuế Tùng Linh Quân
🏠 Trụ sở chính: 01 Phùng Hưng – Thanh Khê Tây – Đà Nẵng
🏠 Chi nhánh Hà Tĩnh: Số nhà 12, ngõ 14/4 Nguyễn Du – TP. Hà tĩnh, Hà Tĩnh
🌐 Website: https://tunglinhquan.com
📨 Email: [email protected]
⌨️ Fanpage: Tung Linh Quan Accounting & Tax Agency
Xem thêm:

53 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *