Chi nhánh chuyển đổi hình thức hạch toán có phải quyết toán thuế?

Khi Chi nhánh chuyển đổi hình thức hạch toán từ độc lập sang phụ thuộc, nếu không thuộc trường hợp phải khai quyết toán thuế TNDN theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC thì Chi nhánh sẽ được miễn khai quyết toán đến thời điểm chuyển đổi.

Thay vào đó, kết thúc năm tài chính, Công ty mẹ có trách nhiệm kê khai quyết toán tập trung tại trụ sở chính cho cả phần phát sinh tại Chi nhánh (đã chuyển sang hạch toán phụ thuộc) theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC

Theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp phải khai quyết toán thuế khi kết thúc năm tài chính và khai quyết toán đến thời điểm có quyết định chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình, giải thể, chấm dứt hoạt động.
blue-check
Tách Công ty có bắt buộc quyết toán thuế?

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty đăng ký chuyển đổi loại hình hoặc tách Công ty thì phải khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình hoặc quyết định chia tách (trừ trường hợp được miễn quyết toán theo điểm 8.2 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC ).

Những trường hợp được miễn quyết toán thuế khi giải thể, chấm dứt hoạt động theo điểm 8.2 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC bao gồm:

– Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu;

– Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn kể từ khi đăng ký thành lập đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động;

– Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế theo kê khai và đáp ứng các điều kiện sau: doanh thu không quá 1 tỷ đồng/năm; kể từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động không bị xử phạt trốn thuế và số thuế TNDN đã nộp trong khoảng thời gian này cao hơn số thuế phải nộp nếu tính theo tỷ lệ trên doanh thu.

blue-check
Chuyển từ doanh nghiệp thường sang doanh nghiệp chế xuất có phải khai quyết toán?

Tổng cục Thuế cho rằng trường hợp Công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp thường sang DNCX nếu vẫn giữ nguyên loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu và giữ nguyên MST thì không phải khai quyết toán và không phải hoàn thành nghĩa vụ thuế đến thời điểm chuyển đổi.

Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thông tin thay đổi về đăng ký doanh nghiệp của Công ty (phương pháp tính thuế, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư,…) do hệ thống ĐKDN truyền sang và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn để quản lý thuế đối với Công ty theo diện DNCX.

Liên quan đến việc đăng ký thuế đối với nhà thầu nước ngoài có văn phòng điều hành tại Việt Nam không đáp ứng đủ điều kiện trực tiếp khai thuế nhà thầu nhưng có phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN, lệ phí môn bài, Tổng cục Thuế yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4782/TCT-KK ngày 30/11/2018.

blue-check
Chuyển đổi chi nhánh không được kế thừa các khoản lỗ

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, điều khoản này chỉ cho phép kế thừa “các khoản lỗ chưa chuyển” trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, không cho phép kế thừa trong trường hợp chuyển đổi loại hình chi nhánh.

Theo đó, đối với trường hợp chi nhánh chuyển đổi hình thức từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh mới không được kế thừa “các khoản lỗ chưa chuyển” của chi nhánh cũ.

blue-check
Hợp nhất Công ty phải quyết toán thuế kèm báo cáo hóa đơn

heo quy định tại Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus2 và Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus3 , trường hợp Công ty được hợp nhất vào Công ty khác thì phải nộp hồ sơ quyết toán thuế và nộp báo cáo hóa đơn đến thời điểm có quyết định hợp nhất.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế và báo cáo hóa đơn chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định hợp nhất.

Về thủ tục, hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST đối với Công ty bị hợp nhất thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Thông tư 95/2016/TT-BTC .

blue-check
Lỗ năm trước phải chuyển liền vào năm sau

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , số lỗ sau khi quyết toán thuế TNDN được chuyển toàn bộ và liên tục vào thu nhập của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Theo đó, trường hợp Công ty có khoản lỗ phát sinh khi quyết toán thuế TNDN năm trước nhưng không kê khai chuyển lỗ khi quyết toán thuế TNDN năm sau thì không đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ liên tục theo quy định trên và phải khai bổ sung.

Thủ tục khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus2 .

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

Các bài viết liên quan:

Xem thêm: Dịch vụ Đại lý thuếDịch vụ ke toánDịch vụ Lập báo cáo tài chính & Lập Quyết toán thuếDịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng,Tư vấn thuếTư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Dịch vụ đăng ký BHXH Đà Nẵng, Đào tạo kế toán thực hành

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *