Doanh nghiệp nào dừng đóng BHXH do ảnh hưởng dịch bệnh?

Công văn số 860/BHXH ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (3 trang)

Một trong các gói hỗ trợ mà Chính phủ dành cho doanh nghiệp nhằm giảm thiểu khó khăn do dịch bệnh nCov là tạm dừng đóng BHXH đến hết tháng 12/2020 (điểm d Khoản 1 Phần II Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020).

Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp đều được tạm dừng và miễn phạt chậm nộp. BHXH Việt Nam chỉ chấp nhận đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề: vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng đồng thời có trên 50% số lao động đang đóng BHXH phải tạm thời nghỉ việc hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra.

Nếu muốn tạm dừng đóng BHXH, doanh nghiệp phải làm hồ sơ và nộp tại BHXH cấp tỉnh trước tháng 6/2020. BHXH cấp tỉnh sẽ giữ thẩm quyền xét cho hay không cho tạm dừng đóng BHXH.

Việc tạm dừng đóng BHXH chỉ kéo dài đến hết tháng 12/2020 nếu đến hết tháng 6 tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm.

Ngoài ra, chỉ được tạm dừng đóng phần tỷ lệ quỹ hưu trí và tử tuất. Riêng tỷ lệ cho quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn phải đóng bình thường. Đồng thời, số tiền đóng quỹ hưu trí, tử tuất của thời gian tạm dừng sẽ phải đóng bù sau khi kết thúc thời gian tạm dừng.

Trong thời gian doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH, cơ quan BHXH cũng sẽ không tiến hành thanh tra chuyên ngành nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm.

Thủ tục tạm hoãn đóng BHXH do dịch Covid-19 như thế nào ?
Bước 01:
Đối với doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên

Doanh nghiệp làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc.

+ Gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã (gọi chung là Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện) đối với doanh nghiệp do BHXH quận, huyện, thị xã trực tiếp quản lý (trừ các doanh nghiệp thuộc đối tượng gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết).

+ Gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Hà Nội đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở lên thuộc UBND TP.Hà Nội và các doanh nghiệp do BHXH Thành phố trực tiếp quản lý.

+ Gửi Bộ, ngành Trung ương (đối với Doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý).

Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh Covid-19 gây ra (không kể giá trị tài sản là đất)

Doanh nghiệp làm văn bản đề nghị kèm theo Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại; Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại dịch bệnh.

+ Gửi Phòng Tài chính- Kế hoạch quận, huyện, thị xã (gọi chung là Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện) đối với doanh nghiệp do BHXH quận, huyện, thị xã trực tiếp quản lý (trừ các doanh nghiệp thuộc đối tượng gửi Sở Tài chính và Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết).

+ Gửi Sở Tài chính TP.Hà Nội đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở lên thuộc UBND TP.Hà Nội và các doanh nghiệp do BHXH thành phố trực tiếp quản lý.

+ Gửi cơ quan tài chính của Bộ, Ngành Trung ương hoặc Bộ Tài chính (đối với Doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý).

Bước 02:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, Phòng Lao động – Thương binh Xã hội cấp huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện, Sở Lao động –  Thương binh và Xã hội TP.Hà Nội, Sở Tài chính TP.Hà Nội, các Bộ, ngành Trung ương, hoặc Bộ Tài chính xem xét, xác định và có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Bước 03:

Doanh nghiệp đảm bảo điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 16 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP có văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, kèm theo văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại của cơ quan có thẩm quyền gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị tham gia BHXH.

Bước 04:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Về tổ chức thực hiện, BHXH quận, huyện, thị xã có trách nhiệm:

Tiếp nhận, thẩm định đủ điều kiện, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định.

Đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về các trường hợp, điều kiện, thủ tục, hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu không có dấu hiệu vi phạm; đồng thời, hàng tháng đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ BHYT và Quỹ BHTN để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Kết thúc thời gian tạm dừng đóng, kịp thời thông báo và đôn đốc doanh nghiệp đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng.

Thường xuyên, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo đúng quy định của pháp luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh lạm dụng, trục lợi.

Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 01 và 15 hàng tháng gửi BHXH Thành phố để tổng hợp, theo dõi và báo cáo BHXH Việt Nam./.

Xem thêm:

CÔNG TY TNHH DV KẾ TOÁN VÀ TV THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

Xem thêm: Dịch vụ Đại lý thuếDịch vụ ke toánDịch vụ Lập báo cáo tài chính & Lập Quyết toán thuếDịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng,Tư vấn thuếTư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Dịch vụ đăng ký BHXH Đà Nẵng, Đào tạo kế toán thực hành

 

4 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *