Lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử

blue-check
Tiếp tục được sử dụng HĐĐT theo quy định cũ đến 31/10/2020

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, các Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus3 Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus3 sẽ có hiệu lực áp dụng đến hết ngày 31/10/2020.

Theo đó, trước ngày 1/11/2020, việc sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus3 , Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus3 Thông tư 32/2011/TT-BTC .

Về nguyên tắc, hóa đơn điện tử lập đúng theo các quy định nêu trên sẽ được xem là hóa đơn hợp pháp và được kê khai khấu trừ thuế đầu vào.

blue-check
Hóa đơn chưa ký có bắt buộc ghi đủ thông tin?

Theo Điều 8 Thông tư 32/2011/TT-BTC, lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 6 Thông tư này khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Theo đó, trường hợp trên hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký khác nhau, về nguyên tắc, doanh nghiệp phải ghi đầy đủ thông tin bắt buộc tại thời điểm lập hóa đơn, cho dù chưa ký.

Đối với danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra, doanh nghiệp phải ghi đầy đủ trên hóa đơn điện tử, không được lập bảng kê hàng hóa để đính kèm theo hóa đơn.

blue-check
Người mua có nhất thiết phải ký HĐĐT?

Theo điểm e khoản 1 Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC, về nguyên tắc, trên hóa đơn điện tử phải có chữ ký điện tử của cả bên bán và bên mua.

Tuy nhiên, bên mua sẽ được miễn ký hóa đơn điện tử nếu các bên có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa như: hợp đồng, phiếu xuất kho, biên bản giao hàng, biên nhận thanh toán, phiếu thu,…

blue-check
Không chấp nhận HĐĐT đính kèm bảng kê

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC, hóa đơn điện tử (HĐĐT) phải đảm bảo tính toàn vẹn thông tin và có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Theo đó, về nguyên tắc, khi xuất HĐĐT, doanh nghiệp phải hiển thị đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra ngay trên hóa đơn, không được lập riêng thành bảng kê và đính kèm với HĐĐT.

blue-check
 thể lập hóa đơn nhiều trang nếu bán hàng số lượng lớn

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 , về nguyên tắc, Công ty được lập hóa đơn tự in có nhiều trang nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn.

Tuy nhiên, phần đầu trang sau phải hiển thị nội dung: cùng số hóa đơn như của trang đầu; cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán, cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y”.

blue-check
Chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử nếu cơ quan thuế chưa yêu cầu

Theo khoản 2 Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, trong giai đoạn từ 1/11/2018 đến 31/10/2020, nếu cơ quan thuế chưa có thông báo thì doanh nghiệp vẫn được sử dụng hóa đơn theo các quy định cũ.

Trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC thì ngày lập hóa đơn được căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus3 và khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 .

Về các nội dung trên hóa đơn điện tử thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC .

Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thì bị xử phạt theo Thông tư số 10/2014/TT-BTCstatus2 .

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

Các bài viết liên quan:
Hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN 2018
THỜI HẠN NỘP BCTC NĂM 2018?
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019
Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT
Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019
Lưu ý khi khai quyết toán thuế TNCN 2018
Khoản chi phúc lợi có được miễn khấu trừ thuế TNCN?

Xem thêm: Dịch vụ Đại lý thuếDịch vụ ke toánDịch vụ Lập báo cáo tài chính & Lập Quyết toán thuếDịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng,Tư vấn thuếTư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Dịch vụ đăng ký BHXH Đà Nẵng, Đào tạo kế toán thực hành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *