Có vốn đầu tư nước ngoài phải xin giấy phép kinh doanh?

Theo quy định tại Điều 2 và khoản 5 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải xin giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ khi thực hiện quyền XNK, quyền phân phối hàng hóa.

“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông (khoản 17 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13status2 ).

Theo đó, trường hợp Công ty có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông thì được xem là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Khi thực hiện quyền XNK, quyền phân phối hàng hóa phải xin giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

blue-check
Khoản lỗ từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được chấp nhận hạch toán

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ vào lãi (thu nhập) phát sinh ở trong nước của doanh nghiệp.

Đồng thời, khoản 2.30 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 quy định, các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế thì không được hạch toán.

Theo đó, trường hợp Công ty có dự án đầu tư thành lập Công ty con ở nước ngoài, nhưng đã chấm dứt dự án và không thu hồi được số vốn đầu tư thì phần vốn đầu tư bị lỗ này không được trừ khi tính thuế TNDN tại Việt Nam.

blue-check
Ngành “bán buôn, bán lẻ” đã hết hạn chế nhà đầu tư nước ngoài

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian hạn chế kinh doanh ngành nghề “bán buôn, bán lẻ” đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 3 năm kể từ ngày Việt Nam gia nhập WTO và thời hạn này đã hết.

Theo đó, hiện nay, doanh nghiệp FDI có thể đăng ký kinh doanh bổ sung các ngành nghề nêu trên.

Lưu ý, đối với doanh nghiệp có quốc tịch tại British Virgin Islands thì chưa nằm trong danh sách 164 nước thành viên của WTO. Vì vậy, doanh nghiệp có quốc tịch này phải đáp ứng điều kiện đầu tư theo diện nhà đầu tư ngoài WTO quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP .

blue-check
Kinh doanh cho thuê hàng hóa, doanh nghiệp FDI phải xin giấy phép

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khi kinh doanh dịch vụ cho thuê hàng hóa phải xin giấy phép.

Điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ cho thuê hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 và Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Trong đó, phải có Bản giải trình kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất;

+ Giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn kèm theo tài liệu tài chính.

Kế hoạch tài chính này sẽ được cơ quan cấp giấy phép xem xét đối với từng trường hợp cụ thể, theo quy mô, phương thức kinh doanh, loại hàng hóa/ dịch vụ kinh doanh….

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

51 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *