Lưu ý về thuế khi chuyển nhượng vốn

– Nếu doanh nghiệp chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty khác thì số vốn bán được sẽ phải hạch toán vào “Thu nhập khác” để tính thuế TNDN và quyết toán vào cuối năm

– Nếu doanh nghiệp bán 100% vốn sở hữu của Công ty TNHH 1 thành viên (bao gồm cả tài sản) thì phải khai thuế ngay trong vòng 10 ngày kể từ ngày bán Công ty

– Nếu doanh nghiệp mua vốn của cổ đông nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, phải nộp thay 0.1% thuế chuyển nhượng vốn (Khoản 1 Điều 20 Thông tư 111/2013/TT-BTCtrạng thái2 )

– Nếu doanh nghiệp có cổ đông nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, khi những cổ đông này chuyển nhượng vốn, phải đảm bảo bên mua vốn xuất trình chứng từ đã nộp thay (0,1%) thuế chuyển vốn trước khi phát hành chứng nhận phần vốn góp. Nếu không, sẽ phải chịu thay phần thuế đó của bên mua vốn.

blue-check
“Giá mua” được trừ khi tính thuế chuyển nhượng vốn xác định thế nào?
Theo Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng vốn nếu đều là các doanh nghiệp có trụ sở ở nước ngoài thì Công ty Việt Nam nơi phát sinh chuyển nhượng vốn phải chịu trách nhiệm khai nộp thay thuế TNDN.

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ (-) giá mua phần vốn và chi phí chuyển nhượng.

Trong đó, “giá mua phần vốn” là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán và được các bên tham gia đầu tư vốn xác nhận hoặc theo kết quả kiểm toán nếu là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; không xác định theo giấy chứng nhận đầu tư (Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Về tỷ giá quy đổi từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam, thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check Chuyển nhượng vốn góp phải nộp thuế TNCN với thuế suất 20%
Khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BTC quy định về một trong các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

b. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp như sau: Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định cách tính thuế từ thu nhập chuyển nhượng phần vốn góp như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%.

Như vậy, thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Cách tính thuế từ chuyển nhượng vốn góp được thực hiện theo quy định đã được trích dẫn ở trên.

blue-check
Không thường trú ở Việt Nam vẫn phải chịu thuế chuyển nhượng vốn
Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , khi Công ty nước ngoài chuyển nhượng lại toàn bộ vốn góp tại Công ty Việt Nam thì phải nộp thuế chuyển nhượng vốn, cho dù không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Bên mua nếu là tổ chức, cá nhân ở Việt Nam thì có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế chuyển nhượng vốn cho Công ty nước ngoài (điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 ).

Cần lưu ý, trường hợp hợp đồng chuyển nhượng vốn không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường thì sẽ giữ quyền ấn định giá chuyển nhượng (điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 ).

blue-check
Bán lại dự án đầu tư trường học phải chịu thuế GTGT
Khoản 4 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 cho phép miễn tính thuế GTGT khi chuyến nhượng (bán lại dự án), tuy nhiên chỉ áp dụng đối với dự án sản xuất kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ chịu thuế GTGT, không áp dụng đối với trường hợp thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Lĩnh vực dạy học, dạy nghề thuộc diện không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 nên khi chuyển nhượng dự án trong của lĩnh vực này sẽ không thuộc diện được miễn tính thuế GTGT, tức pah3i phải chịu thuế GTGT

blue-check
Bán vốn góp, cá nhân cư trú và không cư trú sẽ chịu thuế khác nhau
Tùy thuộc cá nhân phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là cá nhân cư trú hay không cư trú, việc kê khai nộp thuế sẽ khác nhau.

Nếu là cá nhân cư trú, sẽ chịu thuế chuyển nhượng vốn với thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế, tức lợi nhuận sau khi trừ giá vốn và chi phí chuyển nhượng (khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

Ngược lại, nếu là cá nhân không cư trú, phải chịu thuế chuyển nhượng vốn theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng (chưa trừ giá vốn và chi phí chuyển nhượng) (Điều 20 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN
  • Trụ sở chính: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • Chi nhánh: Số nhà 12, ngõ 14/4, đường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh – Hà Tĩnh
  • Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555
  • Email:[email protected]
  • Web: https://tunglinhquan.com
  • FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

13 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *