Các lưu ý khi tính thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu xác định dựa trên cơ sở hợp đồng giữa cơ sở kinh doanh Việt Nam với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Cách tính thuế nhà thầu được quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC, tuy nhiên để hiểu rõ cách tính thuế khi ký kết hợp đồng mua dịch vụ với đối tác nước ngoài cần chú ý một số lưu ý như sau:
  1. Doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền do cung cấp dịch vụ vào Việt Nam (tiền phải trả Nhà thầu) chưa trừ các khoản thuế mà Nhà thầu phải nộp. Doanh thu bao gồm cả các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay cho nhà thầu nước ngoài (ví dụ thu xếp chỗ ở, chỗ làm việc cho nhân viên nhà thầu).
  2. Trong trường hợp theo thỏa thuận tại Hợp đồng mà bên Việt Nam trả bên nước ngoài theo số tiền net (là số tiền không bao gồm các khoản thuế phải nộp phát sinh tại Việt Nam) thì khi tính thuế phải quy đổi ngược (gross-up) để xác định doanh thu tính thuế.
  3. Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ (Việt Nam hoặc nước ngoài) để nhà thầu phụ thực hiện một phần giá trị công việc được quy định trong Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế của Nhà thầu nước ngoài sẽ không bao gồm phần giá trị công việc giao cho nhà thầu phụ thực hiện (không áp dụng việc loại trừ doanh thu tính thuế đối với trường hợp thầu phụ cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho việc thực hiện Hợp đồng của Nhà thầu nước  ngoài)
  4. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với các hoạt động kinh doanh như sau:

–          Tỷ lệ 5% doanh thu đối với: Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm;  Xây dựng, lắp đặt không bao thầu vật liệu, thiết bị đi kèm công trình xây dựng.

–          Tỷ lệ 3% doanh thu đối với: Vận tải, sản xuất kinh doanh khác; Xây dựng, lắp đặt có bao thầu vật liệu, thiết bị đi kèm công trình xây dựng.

–          Tỷ lệ 2% doanh thu đối với: Hoạt động kinh doanh khác

  1. Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với các hoạt động kinh doanh như sau:

–          Tỷ lệ 1% tính trên doanh thu đối với: Hoạt động thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam;

–          Tỷ lệ 5% tính trên doanh thu đối với: Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan, lãi tiền vay

–          Tỷ lệ 10% đối với dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino, tiền bản quyền, phí quản lý khách ạn

–          Tỷ lệ 2% đối với: Hoạt động SXKD khác, vận chuyển; cho thuê tàu bay, động cơ tầu bay và phụ tùng tàu bay, tàu biển; Tái bảo hiểm; Dịch vụ tài chính phái sinh

–          Tỷ lệ 0,1% đối với chuyển nhượng chứng khoán;

  • Hợp đồng nhà thầu có nhiều hoạt động SXKD khác nhau cần tách riêng để áp thuế tương ứng, nếu không tách riêng thì áp theo tỷ lệ % cao nhất;
  • Hợp đồng cung cấp thiết bị kèm theo dịch vụ hướng dẫn, đào tạo, vận hành chạy thử,… Cần tách riêng giá trị dịch vụ, giá trị thiết bị để áp thuế từng phần. Nếu không tách riêng thì áp 2% trên tổng doanh thu.
  • Hợp đồng nhập khẩu hàng hoá có quy định điều khoản bảo hành thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất và thực tế không phát sinh dịch vụ bảo hành thì không chịu thuế nhà thầu
  • Cảnh báo rủi ro trong việc bóc tách giá trị các cấu phần trong hợp đồng mua thiết bị có phần đào tạo trong nước, đào tạo ở nước ngoài.

blue-check Thu hộ tiền từ khách hàng ở Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu
Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC, hoạt động đào tạo ở nước ngoài được miễn tính thuế nhà thầu.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty nước ngoài cung ứng dịch vụ thu hộ tiền học phí từ các học viên ở Việt Nam tham gia khóa học tại nước ngoài thì “phí thu hộ” được coi là thu nhập phát sinh tại Việt Nam và không thuộc diện miễn thuế nhà thầu. Tỷ lệ tính thuế nhà thầu là 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN.

Riêng khoản tiền học phí thu hộ cho tổ chức giáo dục nước ngoài do thực hiện việc đào tạo ở ngoài Việt Nam thì được miễn tính thuế nhà thầu.

blue-check
Tư vấn qua internet vẫn phải chịu thuế nhà thầu
Công ty nước ngoài khi cung cấp dịch vụ tư vấn logistics qua internet cho Công ty tại Việt Nam vẫn phải chịu thuế nhà thầu, với tỷ lệ tính thuế GTGT, thuế TNDN đều là 5% (Điều 12, 13 Thông tư 103/2014/TT-BTCThông tư 103/2014/TT-BTC ).

Nếu phí dịch vụ được chi trả bằng đồng ngoại tệ, khi tính thuế nhà thầu phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của NHTM tại thời điểm thanh toán.

Trường hợp thuế nhà thầu do Bên Việt Nam nộp thay cho Công ty nước ngoài thì Bên Việt Nam chỉ được kê khai khấu trừ và hạch toán chi phí khi đáp ứng đầy đủ điều kiện tại Điều 14, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC và khoản 2.37 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check
Thuê thương nhân nước ngoài tư vấn phần mềm phải khai nộp thay thuế nhà thầu
Trường hợp Công ty thuê cá nhân nước ngoài là thương nhân (có đăng ký kinh doanh) thực hiện dịch vụ tư vấn phát triển phần mềm thì thương nhân nước ngoài được xem là đã phát sinh thu nhập từ kinh doanh tại Việt Nam và phải chịu thuế nhà thầu.

Công ty có trách nhiệm khấu trừ và khai nộp thay thuế GTGT, thuế TNCN cho thương nhân nước ngoài theo mẫu tờ khai số 01/CNKD ban hành tại Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 .

Hồ sơ đăng ký thuế để kê khai nộp thay được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

blue-check
Mua phần mềm qua mạng vẫn phải chịu thuế nhà thầu
Trường hợp Công ty nước ngoài cung cấp phần mềm trực tuyến cho doanh nghiệp Việt Nam và nhận thu nhập hàng tháng tính trên đơn giá và số lượng bản tải phần mềm thì đây là thu nhập từ tiền bản quyền.

Công ty nước ngoài phải nộp thuế TNDN nhà thầu với tỷ lệ 10% trên doanh thu tính thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC, riêng thuế GTGT được miễn nộp do phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (khoản 21 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Trường hợp Bên nước ngoài không đáp ứng điều kiện trực tiếp khai nộp thuế thì Bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay theo quy định tại Điều 11 Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Xem thêm: 

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

 

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *