Phải lập hóa đơn bán voucher dịch vụ

Theo Cục thuế, trường hợp Công ty mua phiếu quà tặng của các nhà cung cấp để tặng cho khách hàng, nhân viên theo các chương trình của mình thì cần lưu ý:

– Nếu là phiếu quà tặng dùng để mua HÀNG HÓA của chính nơi phát hành phiếu thì khi mua phiếu chỉ cần lập chứng từ thu chi, không cần hóa đơn.

– Ngược lại, nếu là phiếu quà tặng dùng để mua DỊCH VỤ thì khi mua phiếu phải phải yêu cầu bên bán phát hành hóa đơn.

Các khoản chi mua phiếu quà tặng nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được chấp nhận hạch toán.

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus3 , thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ có sự khác nhau:
– Đối với bán hàng hóa, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho người mua, không phân biệt đã hay chưa thu tiền.
– Đối với cung ứng dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành dịch vụ hoặc thời điểm thu tiền trước.
blue-check
Hàng khuyến mại nếu không đủ điều kiện phải tự tính thuế GTGT

Theo Cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp tự xét thấy không đáp ứng được điều kiện về việc tổ chức khuyến mại (như không đăng ký khuyến mại chẳng hạn) thì hàng hóa sử dụng cho khuyến mại phải tính thuế GTGT

Theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP việc đưa hàng mẫu cho khách hàng dùng thử miễn phí được cho là khuyến mại. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục “Thông báo hoạt động khuyến mại” theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.
blue-check
Hàng xuất cho chương trình quay số trúng thưởng có được miễn thuế GTGT?

Đối với hàng hóa khuyến mại theo chương trình quay số trúng thưởng, nếu Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật về thương mại thì trên hóa đơn xuất hàng khuyến mại được ghi giá tính thuế GTGT bằng 0, tức miễn nộp thuế (khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Tuy nhiên, nếu Công ty không tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính thuế GTGT như hàng hóa dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Về thủ tục thông báo chương trình khuyến mại, thực hiện theo Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP .

blue-check
Tặng phiếu mua hàng không cần hóa đơn

Trường hợp Công ty tặng quà cho khách hàng, nếu đó là “hàng hóa” thì phải lập hóa đơn, ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hàng bán ra (khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 ).

Tuy nhiên, nếu tặng “phiếu mua hàng” thì phiếu mua hàng chỉ là chứng từ có giá trị như tiền, không phải là hàng hóa nên không phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT.

Lưu ý, quà tặng cho khách hàng nếu chỉ là những mặt hàng thông thường không phải đăng ký quyền sở hữu thì khi tặng được miễn khấu trừ thuế TNCN (khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

blue-check
Mỗi nơi tổ chức khuyến mại đều phải đăng ký

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP,  doanh nghiệp phải gửi thông báo đến tất cả các Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại trước khi áp dụng chương trình khuyến mại.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại trên nhiều tỉnh, thành thì phải gửi thông báo khuyến mại đến tất cả các Sở Công thương nơi thực hiện khuyến mại, không chỉ thông báo đến Sở Công thương nơi đặt trụ sở.

Xem thêm:

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *