Công ty được sử dụng bao nhiêu mẫu Hóa đơn điện tử ?

Doanh nghiệp có thể sử dụng đồng thời 2 mẫu hóa đơn điện tử, tuy nhiên phải làm thủ tục thông báo phát hành theo đúng quy định tại Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus3 , đồng thời đảm bảo nguyên tắc không tạo trùng số hóa đơn trong cùng ký hiệu theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus3 .

blue-check
Về thời điểm lập và nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử

Nếu Công ty đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus3 thì thời điểm lập hóa đơn được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus3 và phải có đầy đủ nội dung bắt buộc quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus3 .

Nếu Công ty đã sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì thời điểm lập hóa đơn được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CPThông tư số 68/2019/TT-BTC , các nội dung bắt buộc trên hóa đơn thực hiện theo Điều 6 Nghị định 119.

blue-check
Biên bản điều chỉnh hóa đơn phải lập bằng giấy nếu bên mua không thể ký điện tử

Đối với biên bản điều chỉnh sai sót cho hóa đơn điện tử, về nguyên tắc bắt buộc phải có đầy đủ chữ ký của bên bán và bên mua.

Theo đó, nếu bên mua có chữ ký điện tử thì biên bản điều chỉnh được lập và ký điện tử. Ngược lại, nếu bên mua không có chữ ký điện tử thì biên bản điều chỉnh phải lập bằng giấy và ký trực tiếp.

Xem thêm: Chữ ký số và hóa đơn điện tử rẻ nhất Đà Nẵng

blue-check
Hóa đơn dịch vụ được miễn ghi “đơn vị tính”

Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus3 Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus3 thì trên hóa đơn phải có đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus3 .

Nếu Công ty kinh doanh lĩnh vực dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính” (điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT- BTCstatus2 ).

blue-check
Có thể đóng dấu lại năm phát hành đã in sẵn trên hóa đơn

Trường hợp Công ty còn tồn hóa đơn đã in sẵn năm phát hành là “năm 201…” nếu muốn sử dụng tiếp trong năm 2020 thì có thể đóng dấu “2020” bên cạnh tiêu thức “năm 201…” trên tờ hóa đơn.

blue-check
Giải thể nhưng chưa đóng MST sẽ không được cấp hóa đơn lẻ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus3 , cơ quan thuế chỉ cấp hóa đơn lẻ cho doanh nghiệp để thanh lý tài sản nếu doanh nghiệp đã giải thể, đã quyết toán thuế và đã đóng MST.

Theo đó, trường hợp Công ty đã tạm ngừng hoạt động nhưng chưa đóng MST thì không được cấp hóa đơn lẻ để bán thanh lý tài sản.

blue-check
Viết tắt địa chỉ trên hóa đơn phải đảm bảo phù hợp với giấy ĐKKD

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp địa chỉ của Công ty trên giấy chứng nhận ĐKDN quá dài gây khó khăn trong việc thể hiện đầy đủ địa chỉ trên hóa đơn thì được phép viết tắt một số danh từ thông dụng như Phường, Quận, Thành phố, Việt Nam….

Tuy nhiên, địa chỉ viết tắt trên hóa đơn phải đảm bảo chính xác, đầy đủ và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Xem thêm: 

CÔNG TY TNHH DV KẾ TOÁN VÀ TV THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *