Những điểm mới về khai nộp thuế điện tử

Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (36 trang)

Theo quy định mới tại Thông tư này, mỗi doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế cấp 01 tài khoản chính và tối đa 10 tài khoản phụ để phân quyền khai nộp thuế điện tử theo từng dịch vụ. Trong đó, tài khoản chính được cấp sau khi đăng ký giao dịch thuế điện tử và tài khoản phụ được đăng ký thông qua tài khoản chính (khoản 1 Điều 1).

Chứng từ thuế điện tử sẽ có giá trị là bản gốc nếu được thực hiện bằng một trong các biện pháp quy định tại Điều 5 và có thể được sửa đổi theo quy định tại Điều 8 Nghị định 165/2018/NĐ-CP (khoản 3 Điều 1).

Khi đến ngày hạn chót nộp thuế, nếu Hệ thống nộp thuế điện tử bị lỗi, doanh nghiệp có thể chờ Hệ thống hoạt động trở lại để nộp điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc ngân hàng. Việc nộp thuế trễ hạn trong trường hợp này được miễn phạt (khoản 5 Điều 1).

Về thủ tục nộp thuế điện tử, sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Thông tư 84/2016/TT-BTC .

Nhiều biểu mẫu sử dụng trong đăng ký khai, nộp thuế điện tử được thay mới bằng các mẫu ban hành kèm Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2019.

blue-check
Những điểm mới đáng lưu ý về khai nộp thuế điện tử

Một số điểm mới của Thông tư số 66/2019/TT-BTC về khai nộp thuế điện tử, bao gồm:

– Bổ sung giải thích về tài khoản giao dịch thuế điện tử;

– Quy định rõ hơn về giá trị pháp lý của chứng từ thuế điện tử;

– Quy định rõ hơn về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử;

– Sửa đổi cách xử lý sự cố khi giao dịch thuế điện tử;

– Sửa đổi về phương thức đăng ký giao dịch thuế điện tử;

– Bổ sung quy định về thời hạn trả thông báo tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử;

– Quy định rõ hơn về các thủ tục đăng ký MST nộp thay, khôi phục MST, …;

– Sửa đổi quy định về kê khai điều chỉnh hồ sơ thuế điện tử;

– Thay mới một số biểu mẫu về khai nộp thuế điện tử;

– Quy định rõ hơn về thủ tục hoàn thuế điện tử.

Đối với hồ sơ điện tử đã nộp, nếu có sai sót, doanh nghiệp phải nộp lại hồ sơ khác thay thế, thay vì trước đây chỉ yêu cầu giải trình, bổ sung.

diamond   File đính kèm:

CÔNG TY TNHH DV KẾ TOÁN VÀ TV THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *