Nộp thuế TNDN chuyển nhượng bất động sản 2021

Công văn số 353/TCT-KK  ngày 4/2/2021 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh (1 trang)

Trước năm 2021, việc khai, nộp, quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 16Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp Công ty có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ thì khi thu tiền, Công ty phải khai nộp thuế TNDN, theo doanh thu trừ chi phí hoặc tạm nộp 1% trên doanh thu nếu chưa tính được chi phí tương ứng của doanh thu này.

Kết thúc năm tính thuế, Công ty quyết toán lại số thuế phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS đã bàn giao. Nếu số thuế đã tạm nộp thấp hơn số quyết toán thì nộp bù phần chênh lệch tại trụ sở chính.

Kể từ năm 2021, việc khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS được thực hiện theo Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn.

>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán – Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

blue-check Chuyển nhượng BĐS phải xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT
Công văn số 2548/CTHN-TTHT ngày 20/1/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (3 trang)

Khi chuyển nhượng bất động sản (BĐS), Công ty bắt buộc phải lập hóa đơn và khai nộp thuế GTGT.

Giá tính thuế GTGT đối với chuyển nhượng BĐS thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Sau khi lập hóa đơn và kê khai thuế, nếu Công ty phát hiện bị sai sót thì các bên phải lập biên bản ghi rõ sai sót kèm theo xuất hóa đơn điều chỉnh.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty khai bổ sung hồ sơ thuế của kỳ có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

>> Xem thêm: Thủ tục khai thuế phí khi sang tên Sổ đỏ

blue-check Từ 5/12/2020, thu tiền bán nhà theo tiến độ phải tạm nộp 1% thuế TNDN
Công văn số 3720/CTHN-TTHT ngày 28/1/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (4 trang)

Theo quy định mới tại khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc nhà để bán, cho thuê mua mà có thu tiền ứng trước theo tiến độ thì phải tạm nộp thuế TNDN theo quý, với tỷ lệ 1% trên số tiền thu được, cho dù hạch toán được chi phí.

Quy định cũ tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 chỉ áp dụng mức tạm nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 1% khi doanh nghiệp chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu. Ngược lại, nếu đã xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì được nộp thuế TNDN theo kê khai (tức doanh thu trừ chi phí).

Về giá đất được trừ khi tính thuế GTGT hoạt động chuyển nhượng BĐS, vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 . Theo đó, đối với đất có nguồn gốc mua của tổ chức, cá nhân khác thì giá đất được trừ bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng.

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *