Mua nhà cho chuyên gia ở có được trích khấu hao?

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 và khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty xây dựng hoặc mua nhà ngoài khu công nghiệp cho công nhân viên làm việc trong khu công nghiệp ở thì được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý và được khấu trừ thuế GTGT.

Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng đối với người hưởng lợi là nhân sự của đối tác. Ví dụ, Công ty xây dựng hoặc mua nhà để chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của đối tác lưu trú trong thời gian chuyển giao kỹ thuật thì không được trích khấu hao và khấu trừ thuế.

blue-check
Nhà kho, văn phòng xây trên đất thuê vẫn được trích khấu hao

Theo Phụ lục I Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 , đối với nhà kho, văn phòng làm việc xây mới, Công ty được trích khấu hao theo khung thời gian từ 25 – 50 năm, bao gồm cả nhà kho, văn phòng xây trên đất thuê.

Trường hợp Công ty muốn thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ thì phải lập phương án và giải trình rõ các nội dung theo hướng dẫn tại khoản 3, 4 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 .

blue-check
Mua TSCĐ của Công ty liên kết vẫn được trích khấu hao

Trường hợp Công ty nhận chuyển nhượng TSCĐ từ Công ty liên kết, nếu việc chuyển nhượng phù hợp với quy định pháp luật thì vẫn được trích khấu hao TSCĐ theo hướng dẫn tại Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 .

Tuy nhiên, giao dịch chuyển nhượng TSCĐ giữa Công ty với Công ty liên kết thuộc diện phải kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định 20/2017/NĐ-CPstatus2 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp Công ty thanh toán tiền mua TSCĐ bằng hình thức bù trừ công nợ 3 bên thì cần đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT- BTCstatus2 để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

blue-check
Laptop mua lại của Giám đốc có được trích khấu hao?

Trường hợp Công ty mua lại máy tính xách tay của Giám đốc để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nếu máy tính này đáp ứng tiêu chuẩn là TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2(trị giá từ 30 triệu đồng trở lên) thì được trích khấu hao và tính vào chi phí hợp lý (nếu đồng thời đáp ứng điều kiện hạch toán tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2).

Trường hợp Giám đốc là cá nhân không kinh doanh thì khi bán máy tính xách tay lại cho Công ty sẽ được miễn kê khai nộp thuế TNCN do không thuộc 10 khoản thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12status2

Tuy nhiên, lưu ý, nếu Giám đốc khai báo mang máy tính xách tay về sử dụng nhưng sau đó bán lại cho Công ty thì phải liên hệ với cơ quan hải quan để thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu có).

blue-check Cách xác định doanh thu tính thuế cho thuê tài sản

Liên quan đến cách xác định doanh thu tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn tại Công văn số 3822/TCT-DNL ngày 22/8/2016.
Theo đó, doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cho thuê tài sản là doanh thu đã bao gồm thuế.
Trường hợp các bên thỏa thuận giá cho thuê không bao gồm thuế và bên thuê chịu trách nhiệm nộp thuế thay thì doanh thu tính thuế được tính bằng giá cho thuê chưa bao gồm thuế chia (:) 0.9.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *