Những lưu ý khi điều chỉnh hóa đơn GTGT

Trường hợp Công ty cần điều chỉnh tiền thuế GTGT trên các hóa đơn đã lập thì thực hiện theo trình tự quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, Công ty và khách hàng phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh lại đúng tiền thuế GTGT. Trên hóa đơn điều chỉnh, phải ghi rõ là điều chỉnh tiền thuế GTGT cho hóa đơn nào (số…, ký hiệu…).

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty và khách hàng thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

blue-check
Sai tên hàng phải lập hóa đơn điều chỉnh

“Sai tên hàng” không thuộc trường hợp được miễn lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, trường hợp bên bán đã lập hóa đơn giao bên mua, nhưng sau đó bên mua đề nghị điều chỉnh lại tên hàng trên cơ sở dịch từ tên tiếng anh thì bên bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh.

Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn cần điều chỉnh (khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 ).

blue-check
Những nội dung thiết yếu trên hóa đơn điện tử

Liên quan đến thời điểm lập và nội dung trên hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế yêu cầu nghiên cứu quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP để thực hiện.

Theo Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

+ Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

+ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu có mã số thuế);

+ Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế suất GTGT, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT trong trường hợp là hóa đơn GTGT;

+ Tổng số tiền thanh toán;

+ Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

+ Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

+ Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

+ Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

+ Phí, lệ phí thuộc NSNN và nội dung khác liên quan (nếu có).

Tải:
Nghị định 119/2018/NĐ-CP
Thông tư 39/2014/TT-BTC

 

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *