Doanh nghiệp phải lập hóa đơn khi đổi lại hàng

 

1.Doanh nghiệp phải lập hóa đơn khi đổi lại hàng
Công văn số 6005/CT-TTHT ngày 1/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn hàng bán trả, đổi lại (2 trang)

Theo điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC , đối với khách hàng là doanh nghiệp, khi đổi hoặc trả lại hàng đã mua do bị lỗi phải xuất hóa đơn (trả hàng), trên hóa đơn ghi rõ hàng trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

Đối với khách hàng là cá nhân, khi đổi hoặc trả lại hàng bị lỗi không cần lập hóa đơn, tuy nhiên bên bán và khách hàng phải lập biên bản ghi rõ loại hàng, số lượng, giá trị hàng trả lại, tiền thuế GTGT, lý do trả hàng, đồng thời bên bán thu hồi lại hóa đơn đã giao.

Trường hợp bên bán có đổi hàng khác cho khách hàng thì phải xuất hóa đơn và kê khai thuế theo quy định.

2. Nếu có chức năng kinh doanh, kho hàng phải lập hóa đơn
Công văn số 5143/CT-TTHT ngày 30/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn cho kho hàng (2 trang)

Kho hàng của Công ty nếu có thực hiện chức năng kinh doanh như một địa điểm kinh doanh thì khi bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn.

Công ty được phân bổ hóa đơn đặt in cho kho hàng để sử dụng chung, nhưng phải có sổ theo dõi và kho hàng phải lập hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân bổ (khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 ).

3. Hóa đơn có sai sót nếu đã kê khai thuế phải đính kèm hóa đơn điều chỉnh
Công văn số 3783/CT-TTHT ngày 23/1/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn viết sai (2 trang)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 , hóa đơn viết sai nếu đã giao khách hàng và đã kê khai thuế thì các bên phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT…, tiền thuế GTGT cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, hai bên mua, bán kê khai điều chỉnh doanh số, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Tải: 

Thông tư 39/2014/TT-BTC

Công văn số 6005/CT-TTHT

CV số 5143/CT-TTHT

CV số 3783/CT-TTHT

 

Quý khách xin vui lòng liên hệ:
ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN
Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Web: https:tunglinhquan.com
Email: [email protected]
Điện thoại: 0905171555

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *