Hóa đơn điện tử không được đính kèm bảng kê bằng giấy

Công văn số 83917_2018CTHN ngày 24/12/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử (3 trang)

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư TT32_2011BTC, khi xuất hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra trên hóa đơn, không được lập bảng kê đính kèm bằng giấy để thể hiện danh mục hàng hóa.

Trường hợp khi chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu danh mục hàng hóa bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì được chuyển đổi thành hóa đơn nhiều trang tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư TT39_2014BTCstatus2 .

Công văn số CV5242_2018TCT ngày 20/12/2018 của Tổng cục Thuế về sử dụng hóa đơn điện tử (2 trang)

Trường hợp muốn khởi tạo hóa đơn điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ, Công ty cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư TT32_2011BTC

Công ty có thể sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in, tự in, tuy nhiên mỗi lần bán hàng hóa, dịch vụ chỉ được sử dụng một hình thức hóa đơn.

Trên hóa đơn điện tử, Công ty có thể tạo các ký hiệu hóa đơn để quản lý hoạt động kinh doanh, nhưng phải đảm bảo lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang giấy thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư TT32_2011BTC.
Tải  Thông tư số 132/2018/TT-BTC  của Bộ Tài chính                                                         (LuatVietnam.net)

Thông tư TT32_2011BTC

Thông tư TT39_2014BTC

Công văn số 83917_2018CTHN
Công văn số CV5242_2018TCT
ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN
Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Web: https:tunglinhquan.com
Email: [email protected]
Điện thoại: 0236.3642044 – 0905171555 – 0906909456

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *