Đính chính về xử phạt thuế và hóa đơn

Công văn số 29/CP-KTTH ngày 21/1/2021 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP (1 trang)
Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt thuế và hóa đơn được đính chính một số sai sót kỹ thuật như sau:

1. Tại khoản 3 Điều 19 viết là: “… Mức phạt tiền đối với cá nhân áp dụng theo nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định này”. Nay sửa lại là: “… Mức phạt tiền đối với cá nhân áp dụng theo nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định này”.

2. Tại tên Điều 29 viết là: “Điều 29 Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn”. Nay sửa lại là: “Điều 29 Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn”.

3. Tại phần ghi chú số [18] Mẫu số 01/QĐ; số [9] Mẫu số 02/QĐ; số [18] Mẫu số 03/QĐ; số [11] Mẫu số 04/QĐ; số [17] Mẫu số 06/QĐ; số [10] Mẫu số 07/QĐ; số [11] Mẫu số 08/QĐ; số [13] Mẫu số 09/QĐ; số [14] Mẫu số 10/QĐ; số [14] Mẫu số 11/QĐ viết là: ghi chữ viết tắt “Q.” trước chức danh của cấp trưởng …”. Nay sửa lại là: ghi chữ viết tắt “KT.” trước chức danh của cấp trưởng …”.

> Xem lại Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

blue-check Quy định về xử phạt thuế và hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (87 trang)

Nghị định này thay mới các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, trừ: vi phạm về phí, lệ phí; vi phạm thuế đối với hàng hóa XNK do cơ quan hải quan thu và vi phạm về thủ tục đăng ký thuế, thông báo tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh thực hiện cùng với đăng ký doanh nghiệp.

So với hiện hành, mức phạt tối đa trong lĩnh vực thuế và hóa đơn không thay đổi. Cụ thể, lĩnh vực thuế vẫn là 200 triệu (đối với tổ chức) và 100 triệu (đối với cá nhân), lĩnh vực hóa đơn vẫn là 100 triệu (tổ chức) và 50 triệu (cá nhân).

Tuy nhiên, Nghị định có bổ sung một số hành vi mới bị cho là “sử dụng hóa đơn bất hợp pháp”, như: sử dụng HĐĐT không đăng ký với cơ quan thuế; sử dụng HĐĐT chưa có mã của cơ quan thuế theo quy định; sử dụng hóa đơn có ngày lập từ sau ngày cơ quan thuế xác định bên bán bỏ địa chỉ kinh doanh… (Điều 4).

Một số hành vi sau thì bị cho là “sử dụng không hợp pháp hóa đơn”: sử dụng hóa đơn không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc; hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị HHDV hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên (Điều 4).

Nếu vi phạm về thuế với số tiền thuế thiếu, thuế trốn hoặc tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn từ 100 triệu đồng trở lên hoặc giá trị HHDV bị vi phạm từ 500 triệu đồng trở lên thì bị coi là vi phạm với quy mô lớn (Điều 6).

Đối với vi phạm về hóa đơn, sẽ bị cho là vi phạm với quy mô lớn nếu vi phạm từ 10 số hóa đơn trở lên (Điều 6).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020.

Thay thế Chương I và Chương III Nghị định 129/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 16/10/2013; Khoản 2 Điều 4 Chương 1, Chương 4, Điều 44 Chương 5 Nghị định 109/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 24/9/2013; Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 27/5/2016; Thông tư 166/2013/TT-BTCstatus1 ngày 15/11/2013; Thông tư số 10/2014/TT-BTCstatus1 ngày 17/01/2014; Thông tư 176/2016/TT-BTCstatus1 ngày 31/10/2016.

Bỏ cụm từ “hóa đơn” tại phần Tên, Căn cứ ban hành, Chương 1, điểm b khoản 2 Điều 41, khoản 2 Điều 45; cụm từ “trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm” tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 109/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 24/9/2013.

Bỏ cụm từ “hóa đơn” tại phần Tên, Căn cứ ban hành; khoản 2, 3 Điều 4; cụm từ “đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử; đình chỉ in hóa đơn”, “hủy các hóa đơn; thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định” tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 27/5/2016.

Share bài viết:
ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN
  • Trụ sở chính: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • Chi nhánh: Số nhà 12, ngõ 14/4, đường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh – Hà Tĩnh
  • Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555
  • Email:[email protected]
  • Web: https://tunglinhquan.com
  • FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan
Xem thêm:

Nguồn: LuatVietnam.NET

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *