SỬA ĐỔI NHIỀU QUAN TRỌNG VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

Dịch Vụ Kế Toán Đà Nẵng Tùng Linh Quân

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Một trong những quy định mới đáng lưu ý tại Nghị định này là không bắt buộc phải đóng dấu trong:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Các nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (khoản 1 Điều 1).

Văn bản ủy quyền cá nhân khác thực hiện thay thủ tục đăng ký doanh nghiệp cũng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực (khoản 2 Điều 1).

Ngoài ra, theo khoản 5 Điều 1, DN có thể đăng ký chuyển đổi loại hình đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người ĐDPL.

Đối với địa điểm kinh doanh:
  • Nghị định đã bỏ quy định khống chế chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại nơi DN đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh (khoản 9 Điều 1).
Thủ tục thông báo mẫu con dấu của DN:
  • Có thể thực hiện trực tuyến qua mạng và không cần nộp thêm hồ sơ giấy đến Phòng ĐKKD (khoản 10 Điều 1).
Các thủ tục quan trọng khác như:
  • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử;
  • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ;
  • Thay đổi tỷ lệ vốn góp;
  • Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập;
  • Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018.

Quý khách xin vui lòng liên hệ:

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN
Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Web: https:tunglinhquan.com
Email: [email protected]
Điện thoại: 0905171555

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *