Chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tư số TT132_2018BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (68 trang)

Thông tư hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai và phương pháp tỷ lệ.

Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế kê khai được áp dụng chế độ kế toán quy định tại Chương II Thông tư này (khoản 1 Điều 3).

Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế theo tỷ lệ được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II hoặc Chương III Thông tư này (khoản 2 Điều 3).

Doanh nghiệp siêu nhỏ cũng có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán của Doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành tại Thông tư 133_2016_TT_BTC cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp (khoản 3 Điều 3).

Tuy nhiên, doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

Về nguyên tắc, doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán cho phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình. Nếu không tự xây dựng được biểu mẫu thì có thể áp dụng biểu mẫu ban hành tại Phụ lục 1 Thông tư này (Điều 4).

Đối với bộ máy nhân sự, doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng, ngoài ra có thể thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng (Điều 8).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

Theo Điều 6 Nghị định số 39/2018NĐ-CP, doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí sau:

– Đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu không quá 3 tỷ đồng/năm.

– Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ: có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

 Tải  Thông tư số 132/2018/TT-BTC  của Bộ Tài chính                                                                   (LuatVietnam.net)
ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN
Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Web: https:tunglinhquan.com
Email: [email protected]
Điện thoại: 0236.3642044 – 0905171555 – 0906909456

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *