Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Người lao động cần ghi nhớ điều kiện hưởng lương hưu mới, có một số khác biệt so với quy định trước đây.
Căn cứ:
A: Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động

*** Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

1. Đủ tuổi quy định tương ứng với năm về hưu như sau: (Bảng 1)
Năm Tuổi nghỉ hưu
Nam Nữ
2021 Đủ 60 tuổi 3 tháng Đủ 55 tuổi 4 tháng
2022 Đủ  60 tuổi 6 tháng Đủ 55 tuổi 8 tháng
2023 Đủ 60 tuổi 9 tháng Đủ 56 tuổi
2024 Đủ 61 tuổi Đủ 56 tuổi 4 tháng
2025 Đủ 61 tuổi 3 tháng Đủ 56 tuổi 8 tháng
2026 Đủ 61 tuổi 6 tháng Đủ 57 tuổi
2027 Đủ 61 tuổi 9 tháng Đủ 57 tuổi 4 tháng
2028 Đủ 62 tuổi Đủ 57 tuổi 8 tháng
2029 Đủ 62 tuổi Đủ 58 tuổi
2030 Đủ 62 tuổi Đủ 58 tuổi 4 tháng
2031 Đủ 62 tuổi Đủ 58 tuổi 8 tháng
2032 Đủ 62 tuổi Đủ 59 tuổi
2033 Đủ 62 tuổi Đủ 59 tuổi 4 tháng
2034 Đủ 62 tuổi Đủ 59 tuổi 8 tháng
2035 trở đi Đủ 62 tuổi Đủ 60 tuổi
2. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động theo quy định trên và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.
3. Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 và đáp ứng độ tuổi về hưu như sau: (Bảng 2)
Năm về hưu Lao động nam Lao động nữ
2021 55 tuổi 3 tháng 50 tuổi 4 tháng
2022 55 tuổi 6 tháng 50 tuổi 8 tháng
2023 55 tuổi 9 tháng 51 tuổi
2024 56 tuổi 51 tuổi 4 tháng
2025 56 tuổi 3 tháng 51 tuổi 8 tháng
2026 56 tuổi 6 tháng 52 tuổi
2027 56 tuổi 9 tháng 52 tuổi 4 tháng
2028 57 tuổi 52 tuổi 8 tháng
 2029 57 tuổi 53 tuổi
 2030 57 tuổi 53 tuổi 4 tháng
 2031 57 tuổi 53 tuổi 8 tháng
 2032 57 tuổi 54 tuổi
 2033 57 tuổi 54 tuổi 4 tháng
 2034 57 tuổi 54 tuổi 8 tháng
 2035 57 tuổi 55 tuổi
4. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
*** Đối với người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công  an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Bảng 1 nêu trên trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác;

– Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Bảng 2 nêu trên và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021;

– Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

*** Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại Bảng 1 nêu trên thì được hưởng lương hưu.

Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động

*** Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Bảng 1 nêu trên và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

2. Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Bảng 1 nêu trên và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

3. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

*** Đối với người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Bảng 1 nêu trên;

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

B: Đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Đủ tuổi nghỉ hưu theo Bảng 1 nêu trên;

– Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Share bài viết:

Xem thêm:
ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN
  • Trụ sở chính: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • Chi nhánh: Số nhà 12, ngõ 14/4, đường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh – Hà Tĩnh
  • Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555
  • Email:[email protected]
  • Web: https://tunglinhquan.com
  • FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

3 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *