Hướng dẫn thủ tục giải thể hộ kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tiềm lực tài chính không ổn định đã khiến cho nhiều hộ kinh doanh muốn giải thể sau một thời gian hoạt động. Song không phải chủ hộ kinh doanh nào cũng biết đến những thủ tục giải thể hộ kinh doanh? Chúng tôi soạn bài viết sau để quý vị tham khảo:
Trình tự thực hiện:
* Trường hợp đăng ký trực tiếp:

– Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

– Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số:

– Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Cách thức thực hiện:
QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIẢI THỂ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh cũng tương tự như thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp nhưng hồ sơ đơn giản hơn và thời gian giải quyết nhanh hơn.

Quy trình giải thể hộ kinh doanh được thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1. Làm thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh tại cơ quan thuế
Thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh còn gọi là thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hộ kinh doanh. Để đóng mã số thuế hộ kinh doanh, chủ hộ cần làm đồng thời 2 việc sau:
➨ Một là, hoàn thành nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ với người lao động và chủ nợ:
 • Nghĩa vụ với người lao động và chủ nợ: Hộ kinh doanh có trách nhiệm phải thanh toán đầy đủ các khoản tiền lương, thưởng cho người lao động; phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ cho các chủ nợ (nếu có). Trường hợp chưa thanh toán được hết ngay thì phải có biên bản thỏa thuận giữa chủ hộ kinh doanh và người lao động hoặc chủ nợ về biện pháp xử lý tiền lương, thưởng và các khoản nợ sau này;
 • Nghĩa vụ với cơ quan thuế: Chủ hộ kinh doanh cần liên hệ với cán bộ quản lý thuế để kiểm tra và hoàn thành các nghĩa vụ về thuế như: tiền thuế phát sinh chưa đóng đến thời điểm giải thể, các loại tờ khai, báo cáo chưa nộp (nếu có).
➨ Hai là, nộp hồ sơ đóng mã số thuế hộ kinh doanh:

➨ Nơi nộp hồ sơ: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thuế quản lý cấp quận/huyện;

➨ Quy trình xử lý hồ sơ:
Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, trong vòng 5 ngày làm việc Chi cục Thuế quản lý sẽ:

 • Ra thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Chuyển trạng thái MST của hộ kinh doanh trên ứng dụng đăng ký thuế từ “Đang hoạt động” sang “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”.

Sau khi cán bộ thuế kiểm tra hộ kinh doanh cá thể đã hoàn thành hết các nghĩa vụ thuế thì trong vòng 3 ngày làm việc tiếp theo, cơ quan thuế sẽ:

 • Ra Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh (Mẫu số 18/TB-ĐKT);
 • Và cấp thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho hộ kinh doanh.
Bước 2. Làm thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại UBND quận/huyện

Sau khi làm xong thủ tục đóng MST, chủ hộ thực hiện thủ tục giải thể hay còn gọi là thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại UBND quận/huyện nơi cấp giấy phép hoạt động cho hộ kinh doanh.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh gồm có:

 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh;
 • Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế (do Cơ quan Thuế cấp ở bước 1);
 • Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh (Mẫu số 18/TB-ĐKT);
 • Bản sao công chứng biên bản họp của các thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động HKD cá thể (nếu các thành viên của hộ gia đình cùng thành lập hộ kinh doanh).

 TẢI MIỄN PHÍ: Hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBND quận/huyện ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động cho hộ kinh doanh cá thể.

Lưu ý: 

Trường hợp hộ kinh doanh tự ý chấm dứt hoạt động kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho UBND quận/huyện thì có thể bị xử phạt hành chính từ 500.000đ – 1.000.000đ tùy theo mức độ vi phạm và buộc phải thông báo hoặc nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho UBND quận/huyện.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5, Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 2024 chỉ 900.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:
(i) Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
(ii) Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.
(iii) Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:
– Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.
Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy. Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 5g (bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
– Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;
– Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP .
1. Việc ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không báo lên cơ quan có thẩm quyền để giải thể hộ kinh doanh có bị phạt hay không?

Căn cứ theo Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh như sau:

(1) Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

– Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

(2) Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Như vậy, theo quy định nêu trên, khi chấm dứt hoạt động thì bạn phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký và kèm theo những giấy tờ quy định trên.

2. Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh mà không thực hiện thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh thì có bị xử phạt hay không?
Tại khoản 1 Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm về chế độ thông tin báo cáo của hộ kinh doanh như sau:

“1 Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

b) Thay đổi chủ hộ kinh doanh nhưng không gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký;

c) Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nhưng không gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký;

d) Chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

đ) Chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

e) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh nhưng không gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính;

g) Hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường.

Trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế thì xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.”

Như vậy, nếu hộ kinh doanh của bạn chấm dứt hoạt động mà không thực hiện thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thì có thể sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, theo khoản 2 Nghị định 122/2021/NĐ-CP thì hộ kinh doanh còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

 >> Xem thêm: Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Đà Nẵng

3.CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI GIẢI THỂ HỘ KINH DOANH
1. Có mấy trường hợp dẫn đến giải thể hộ kinh doanh?

Hộ kinh doanh có thể giải thể trong các trường hợp sau:

 • Hoạt động kinh doanh thua lỗ;
 • Phải đóng cửa hoặc hạn chế kinh doanh do dịch bệnh kéo dài;
 • Giải thể hộ kinh doanh để chuyển địa chỉ sang quận/huyện mới;
 • Giải thể hộ kinh doanh để thành lập công ty, doanh nghiệp.

2. Thủ tục giải thể hộ kinh doanh gồm mấy bước?

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh bao gồm 2 bước sau:

 • Bước 1. Làm thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh tại cơ quan thuế;
 • Bước 2. Làm thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại UBND quận/huyện.
3. Hồ sơ giải thể hộ kinh doanh gồm những gì?

Bộ hồ sơ giải thể hộ kinh doanh gồm hồ sơ đóng mã số thuế hộ kinh doanh nộp tại cơ quan thuế và hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh nộp tại UBND quận/huyện.

4. Hồ sơ đóng mã số thuế hộ kinh doanh gồm những gì?

Thành phần hồ sơ gồm có: Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT), bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh, công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh.

5. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gồm những gì?

Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh;
 • Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế;
 • Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Bản sao công chứng biên bản họp của các thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động HKD cá thể (nếu các thành viên của hộ gia đình cùng thành lập HKD).
6. Khi giải thể, hộ kinh doanh có phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không?

Có. Hộ kinh doanh phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ quan thuế quản lý và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho UBND quận/huyện.

Các Dịch vụ chúng tôi cung cấp gồm:

📍Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp TRỌN GÓI
📍 Dịch vụ HOÀN THUẾ
📍 Dịch vụ tư vấn đầu tư Doanh nghiệp FDI
📍 Dịch vụ tư vấn THUẾ và KẾ TOÁN trọn gói.
📍 Dịch vụ kế toán FDI
📍 Dịch vụ kiểm toán
📍 Cung cấp Hóa đơn điện tử, chữ ký số
📍 Cung cấp phần mềm kế toán.
📍 Dịch vụ xin cấp giấy phép con tất cả các loại hình như: PCCC, ANTT, ATVSTP, Giấy phép rượu, Giấy phép thuốc lá…

⏳THÔNG TIN LIÊN HỆ:
🏦CÔNG TY TNHH DV KẾ TOÁN VÀ TV THUẾ TÙNG LINH QUÂN
🏠 Trụ sở chính: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
🏠 Chi nhánh Sài Gòn: 48/42D Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
🏠 Chi nhánh Hà Tĩnh: Số nhà 12, ngõ 14/4, đường Nguyễn Du, tổ dân phố 1, P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh
📞 Điện thoại: 02363.642.044 – 0905.171.555

⌨️ Fanpage: Tung Linh Quan Accounting & Tax Agency

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *