Cách xác định giá trị vốn góp khi tính thuế chuyển nhượng vốn

Theo quy định tại tiết a khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , thu nhập tính thuế chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua và chi phí chuyển nhượng.

Trong đó, “giá mua” phần vốn chuyển nhượng được trừ khi tính thuế là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng hoặc là giá mua lại (nếu bán phần vốn có được do mua lại) (Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTC ).

“Giá trị vốn góp lũy kế” được xác định trên cơ sở sổ sách, chứng từ kế toán hoặc kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập nếu bán vốn góp trong công ty 100% vốn nước ngoài (Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

>> Xem thêm: Lưu ý về thuế khi chuyển nhượng vốn

blue-check Chuyển nhượng vốn phải nộp thuế theo diện “thu nhập khác”

Theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn, nếu doanh nghiệp có đề nghị được sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn xuất ra.

Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn, được xác định là “thu nhập khác” và phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Các chi phí liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn được phép hạch toán nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

>> xem thêm: Dịch vụ kế toán – Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

blue-check Từ sau 5/12/2020, cổ đông sẽ không tư khai thuế khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng
Theo quy định mới tại điểm d Khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, từ sau ngày 5/12/2020, ngày Nghị định này có hiệu lực, việc khai thuế đầu tư vốn (5%) đối với cổ phiếu thưởng sẽ do đơn vị hiện đang quản lý cổ phiếu (là công ty chứng khoán, hoặc ngân hàng thương mại nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký, hoặc công ty đại chúng hoặc công ty cổ phần… tùy thuộc vào cổ phiếu đó có lưu hành trên sàn chứng khoán hay không)

Tuy nhiên, chỉ khai thuế tại thời điểm chuyển nhượng, chưa cần phải khai khi thưởng cổ phiếu

blue-check Từ 5/12/2020, cổ đông sẽ không tự khai thuế cho phần vốn tăng thêm bằng cổ tức

Thay vào đó, phía doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm khai nộp thay.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (hiệu lực từ 5/12/2020), doanh nghiệp có trách nhiệm khai nộp thay thuế đầu tư vốn cho các cá nhân sau: nhận cổ tức bằng chứng khoán; nhận thưởng bằng chứng khoán hoặc ghi tăng vốn bằng lợi tức.

Thời điểm khai nộp thay thuế đầu tư vốn là khi cá nhân phát sinh việc chuyển nhượng chứng khoán cùng loại, chuyển nhượng vốn hoặc rút vốn.

Trước đây, theo quy định tại khoản 9 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , cá nhân góp vốn tự chịu trách nhiệm khai nộp thuế đầu tư vốn (5%) cho phần vốn tăng thêm từ cổ tức kể cả số cổ phần được thưởng (nếu có)

Xem thêm: Tư vấn vốn điều lệ khi thành lập công ty

blue-check Chuyển nhượng vốn, dù lỗ vẫn phải kê khai thuế TNCN

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, tất cả các cá nhân cư trú khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH thì đều phải kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, bất kể không phát sinh thu nhập.

Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế (Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

Cá nhân chuyển nhượng vốn phải tự kê khai nộp thuế theo từng lần chuyển nhượng bằng mẫu 04/CNV-TNCN ban hành tại Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 (khoản 4 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus2 ).

Cần biết rằng, khi Công ty làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn mà không xuất trình được chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã nộp thuế thì phải nộp thay.

blue-check Lợi tức ghi tăng vốn chỉ bị tính thuế khi chuyển nhượng, thoái vốn hoặc giải thể

Theo quy định tại điểm g Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 (được sửa đổi tại khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC), lợi tức dùng để tăng vốn điều lệ cũng bị tính thuế đầu tư vốn. Tuy nhiên, việc tính thuế chỉ áp dụng khi số vốn đó được chuyển nhượng hoặc rút ra, hoặc khi doanh nghiệp giải thể (điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

blue-check Công ty nhà nước có phải nộp thuế khi chuyển nhượng vốn?

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty nhà nước chuyển nhượng phần vốn góp tại doanh nghiệp khác cho một cá nhân tại Việt Nam, nếu việc chuyển nhượng này được thực hiện đúng nguyên tắc và thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước ra ngoài theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 32/2018/NĐ-CPstatus2 ) thì được miễn thuế GTGT theo điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CPstatus2 .

Khi xuất hóa đơn thu tiền chuyển nhượng vốn, dòng giá bán chỉ ghi giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi, gạch bỏ (điểm 2.1 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus3 ).

Tuy nhiên, khoản thu từ chuyển nhượng vốn được coi là thu nhập khác, phải kê khai nộp thuế TNDN (Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

>>Xem thêm: Cần biết về ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

blue-check Chuyển nhượng vốn cho cá nhân, doanh nghiệp vẫn phải nhận thanh toán qua ngân hàng

Mặc dù chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , tuy nhiên, khi chuyển nhượng phần vốn của mình tại một doanh nghiệp khác, Công ty vẫn phải phát hành hóa đơn GTGT, trên hóa đơn chỉ ghi giá chuyển nhượng, dòng thuế suất và số thuế GTGT gạch chéo, không ghi.

Thu nhập chịu thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn được tính theo công thức:

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – Giá mua của phần vốn chuyển nhượng – Chi phí chuyển nhượng.

Trong đó, “giá chuyển nhượng” phải khớp với chứng từ thanh toán qua ngân hàng, nếu không, cơ quan thuế có thể sẽ ấn định một mức giá chuyển nhượng (sẽ cao hơn)

GIá mua phần vốn trong công thức trên được hướng dẫn xác định tại Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

Một khoản trong Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 quy định về việc thanh toán không dùng tiền mặt khi doanh nghiệp chuyển nhượng vốn:

Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân thì phần giá trị vốn chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp việc chuyển nhượng vốn không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng.
blue-check Mua phần vốn góp của nước ngoài phải nộp thay thuế chuyển nhượng vốn

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , bên Việt Nam khi mua phần vốn góp (tại Việt Nam) của tổ chức nước ngoài thì phải chịu trách nhiệm khai nộp thay thuế chuyển nhượng vốn.

Trường hợp bên bán và bên mua phần vốn góp tại Việt Nam đều là các tổ chức ở nước ngoài thì trách nhiệm khai nộp thuế thuộc về doanh nghiệp nơi có vốn góp chuyển nhượng.

Giá mua của phần vốn góp để làm căn cứ tính thuế chuyển nhượng vốn được xác định theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check Về trách nhiệm khai thuế khi chuyển nhượng phần vốn có nguồn gốc cổ tức

Mặc dù Khoản 9 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC  yêu cầu cá nhân chuyển nhượng phần vốn có liên quan đến cổ phiếu thưởng hoặc lợi tức ghi tăng vốn tự khai thuế TNCN (mức thuế là 5%, được gọi là thuế đầu tư vốn). Tuy nhiên, từ sau ngày 5/12/2020, trách nhiệm này được điểm d Khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP chuyển sang cho đơn vị quản lý cổ phiếu hay phần vốn đó.
Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Thông tư sẽ có hướng dẫn một cách cụ thể hơn việc khai thuế trong trường hợp này

Các Dịch vụ chúng tôi cung cấp gồm:

📍 Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp TRỌN GÓI
📍 Dịch vụ HOÀN THUẾ
📍 Dịch vụ tư vấn đầu tư Doanh nghiệp FDI
📍 Dịch vụ tư vấn THUẾ và KẾ TOÁN trọn gói.
📍 Dịch vụ kế toán FDI
📍 Dịch vụ kiểm toán
📍 Cung cấp Hóa đơn điện tử, chữ ký số
📍 Cung cấp phần mềm kế toán.
📍 Dịch vụ xin cấp giấy phép con tất cả các loại hình như: PCCC, ANTT, ATVSTP, Giấy phép rượu, Giấy phép thuốc lá…

Share bài viết:
⏳Thông tin chi tiết:
🏦 Công ty TNHH DV Kế Toán – TV Thuế Tùng Linh Quân
🏠 Trụ sở chính: 01 Phùng Hưng – Thanh Khê Tây – Đà Nẵng
🏠 Chi nhánh Hà Tĩnh: Số nhà 12, ngõ 14/4 Nguyễn Du – TP. Hà tĩnh, Hà Tĩnh
🌐 Website: https://tunglinhquan.com
📨 Email: [email protected]
⌨️ Fanpage: Tung Linh Quan Accounting & Tax Agency
Xem thêm:

 

 

 

 

9 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *