Cách tính thuế tài nguyên năm 2020

Đại lý thuế Tùng Linh Quân xin giới thiệu bài viết sau đây để tư vấn các quy đinh của pháp luật liên quan tới thuế tài nguyên, cụ thể là phương pháp tính thuế, trình tự thủ tục kê khai thuế và nộp thuế.

Xác định số thuế tài nguyên phải nộp

Theo Điều 4 Thông tư 152/2015/TT-BTC số thuế mà tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên phải nộp được tính theo công thức sau:

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế tổ chức tài nguyên x Thuế suất

Trường hợp cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì số thuế phải nộp được tính như sau:

Thuế tài nguên phải nộp = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Mức thuế tài nguyên ấn định trên một tổ chức tài nguyên khai thác

Trong đó,

Sản lượng tài nguyên tính thuế:
Trường hợp 1: Tài nguyên định hình được tỉ lệ, trọng lượng

Tài nguyên khai thác dựng lại được tỉ lệ, trọng lượng hoặc khối lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là tỉ lệ, trọng lượng hoặc khối lượng của tài nguyên thực tiễn khai thác trong kỳ tính thuế.

nhìn thấy phân khúc và người nộp thuế tài nguyên tại: Thuế tài nguyên là gì? Khi nào phải nộp thuế tài nguyên?

Trường hợp 2: Tài nguyên không dựng lại được số lượng

Tài nguyên k định hình được tỉ lệ, trọng lượng hoặc khối lượng thực tiễn của tài nguyên khai thác do chứa nhiều chất, tạp chất không giống nhau và được bán ra sau khi sàng tuyển, phân loại thì sản lượng tài nguyên tính thuế được định hình giống như sau:

– Tài nguyên sau khi sàng tuyển, phân loại thu được từng chất riêng thì sản lượng tính thuế được dựng lại theo tỉ lệ, trọng lượng hoặc khối lượng loại tài nguyên hoặc từng chất có trong tài nguyên thu được sau khi sàng tuyển, phân loại .

– Tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau (quặng đa kim) qua sàng, tuyển, phân loại mà k định hình được sản lượng từng chất có trong quặng thì sản lượng tính thuế được dựng lại so với từng chất căn cứ sản lượng thực tiễn khai thác và tỷ lệ của từng chất có trong tài nguyên.

Trường hợp 3: Tài nguyên khai thác không bán ra sau khi khai thác mà phải qua sản xuất tái chế mới bán.

Sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng khai thác được dựng lại bằng mẹo quy đổi từ sản lượng hàng hóa sản xuất trong kỳ để bán ra theo định mức dùng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm.

Định mức dùng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm do người nộp thuế thống kê căn cứ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiêu phù hợp công nghệ thiết kế để sản xuất hàng hóa đã vận dụng, trong đó:

– Trường hợp hàng hóa bán ra là món hàng tài nguyên thì căn cứ định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm tài nguyên sản xuất bán ra.

– Trường hợp món hàng bán ra là sản phẩm công nghiệp thì căn định mức dùng tài nguyên tính trên một đơn vị hàng hóa công nghiệp sản xuất bán ra.

Trường hợp 4:

Với nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, mua bán thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định bằng mét khối (m3) hoặc lít (l) theo hệ thống đo đếm đạt tiêu hợp lý đo lường chất lượng Việt Nam…

Giá tính thuế đơn vị tài nguyên:

Theo Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC về chỉ dẫn thuế tài nguyên, giá tính thuế đơn vị tài nguyên được quy định như sau:

– Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị món hàng tài nguyên của tổ chứccá nhân khai thác chưa gồm có thuế trị giá tăng trưởng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài tại sao UBND cấp tỉnh quy định.

– Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên nhân UBND cấp tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh quy định.

– Trường hợp hàng hóa tài nguyên được vận tải đi tiêu thụ, trong đó ngân sách vận chuyểngiá bán hàng hóa tài nguyên được ghi nhận riêng trên hóa đơn thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán món hàng tài nguyên không bao gồm ngân sách vận chuyển.

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

Các bài viết liên quan:

Xem thêm: Dịch vụ Đại lý thuếDịch vụ ke toánDịch vụ Lập báo cáo tài chính & Lập Quyết toán thuếDịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng,Tư vấn thuếTư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Dịch vụ đăng ký BHXH Đà Nẵng, Đào tạo kế toán thực hành

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *