Tải bộ ứng dụng Thuế điện tử mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.5.8 mới nhất 2021 là Phần mềm HTKK 4.5.8 mới nhất ngày 01/07/2021 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK 4.5.8 miễn phí tại đây.

Ngày 01/07/2021 Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.5.8 Tải bộ cài HTKK: Tại đây

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản HTKK 4.5.8 cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế
Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản HTKK 4.5.8 cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế đáp ứng Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019, Nghị quyết số 1260/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 1261/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/04/2021 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.7, cụ thể như sau:
1. Cập nhật địa bàn hành chính
1.1. Đổi tên địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14

    – Đổi tên “Xã Anh Dũng” thành “Xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh”

1.2. Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Thanh Hóa đáp ứng Nghị quyết số 1260/NQ-UBTVQH14

    – Cập nhật “Xã Qúy Lộc” thành “Thị trấn Qúy Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”
– Cập nhật “Xã Yên Lâm” thành “Thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa”

1.3. Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Đồng Nai đáp ứng Nghị quyết số 1261/NQ-UBTVQH14

    – Cập nhật “Xã Long Giao” thành “Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai”

1.4. Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Tuyên Quang đáp ứng Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14

    – Cập nhật “Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá” thành “Xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang”
– Cập nhật “Xã Minh Quang, Huyện Chiêm Hoá” thành “Xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang”
– Cập nhật “Xã Lăng Can” thành “Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang”
– Cập nhật “Xã Thắng Quân” thành “Thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”

1.5. Cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đáp ứng Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14

   2. Cập nhật tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (01/QT-LNCL)

    – Cập nhật bổ sung ràng buộc chỉ tiêu [M1] trên tờ khai: Bắt buộc nhập “Từ ngày”, “Đến ngày” nếu chỉ tiêu [M2] khác 0 hoặc số ngày chậm nộp trên chỉ tiêu [M1] khác 0.

=> Bắt đầu từ ngày 01/07/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.5.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải bộ cài iTaxViewer: Tại đây.

Tải bộ cài HTKK: Tại đây.

———————–

Các bạn có thể tham khảo các tài liệu và thông tin như sau:

– Tài liệu hệ thống Dịch vụ thuế điện tử – eTax:

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tại đây

+ Những câu hỏi vướng mắc thường gặp: Tại đây

>> Xem thêm: Cách khắc phục lỗi 404 cài khi Esigner Chrome

> Xem thêm: Sửa lỗi trên phần mềm HTKK

Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iTaxViewer:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer mới nhất đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng nêu trên.

Tổ chức, cá nhân tải bộ cài HTKK, ứng dụng iTaxViewer để cài đặt, sử dụng.

Hướng dẫn cài đặt: Giải nén iTaxViewer  -> Click chuột vào iTaxViewer:

Hiển thị :C:\Program Files\iTax Viewer -> Next -> Next -> Next -> Intall -> Finish. Vậy là xong rất đơn giản nhé các bạn.

>> Tải HTKK mới nhất HTKK 4.5.8

>> Tải iTaxViewer mới nhất

Share bài viết:

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN
Xem thêm:
=> Xem thêm dịch vụ Đại lý thuế Tùng Linh Quân: 

 

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *