Tải bộ ứng dụng Thuế điện tử mới nhất

Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4, HTKK 4.5.6
THÔNG BÁO

 V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.4,, HTKK 4.5.6

        Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax); Hỗ trợ kê khai (HTKK); Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp ứng dụng eTax đáp ứng yêu cầu của người sử dụng phân hệ Hỏi – Đáp:

–    Cập nhật danh mục loại câu hỏi.

–    Nâng cấp giao diện màn hình tạo câu hỏi, tra cứu câu hỏi.

–    Nâng cấp chức năng ký điện tử lên câu hỏi trước khi gửi Cơ quan Thuế.

  1. Nâng cấp ứng dụng eTax, HTKK đáp ứng hoàn thuế điện tử:

–    Nâng cấp Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT, cụ thể:

+    Bổ sung thông tin dự án đầu tư, kiểm tra ràng buộc:

  1. i)Nếu “Đến kỳ đề nghị hoàn” lớn hơn hoặc bằng tháng 01/2021, quý 1/2021: Bắt buộc nhập thông tin dự án đầu tư đối với loại hoàn thuế là “Hoàn dự án đầu tư”.
  2. ii)Mỗi dự án đầu tư được phép lập 01 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT trong 1 kỳ tính thuế.

+    Cho phép nộp vãng lai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT.

–    Gửi “Quyết định Về việc thanh toán cho ngân hàng thương mại số tiền đã ứng trước để hoàn trả thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh và phí dịch vụ hoàn thuế ngân hàng thương mại được hưởng” cho NNT.

–    Nâng cấp tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN: Cho phép kê khai các phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu biểu nghị định 132/2020/NĐ-CP từ kỳ tính thuế năm 2019.

  1. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer:

–    Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer đáp ứng các nội dung nêu trên và xem lệnh hoàn mẫu C1-04/NS và C1-05/NS theo mẫu biểu tại Thông tư 19/2020/TT-BTC.

>> Tải HTKK mới nhất

     >> Tải trình đọc file XML mới nhất: iTaxViewer 1.7.4

———————–

(Tin trước đây)

Thông báo nâng cấp eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 BCTC theo Thông tư 202/2014/TT-BTC
 THÔNG BÁO
 V/v Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.8, iTaxViewer 1.7.3, HTKK 4.5.5 đáp ứng kê khai, gửi Báo cáo tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng eTax phiên bản 1.8.8, iTaxViewer phiên bản 1.7.3, HTKK phiên bản 4.5.5 để hỗ trợ người nộp thuế kê khai, gửi bộ báo cáo tài chính hợp nhất năm đến cơ quan Thuế theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

  1.     Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ dành cho doanh nghiệp (eTax), ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK)
      Hỗ trợ kê khai, gửi bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó cập nhật các chỉ tiêu trên bộ báo cáo tài chính hợp nhất theo mẫu Thông tư số 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

      – Bổ sung các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất:

      + Bổ sung chỉ tiêu “Lợi thế thương mại”- Mã số 269 trong phần “Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong giao dịch hợp nhất kinh doanh;

      + Bổ sung chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” – Mã số 429 và được trình bày là một chỉ tiêu thuộc phần vốn chủ sở hữu để phản ánh giá trị lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong các công ty con.

      – Bổ sung các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

      + Bổ sung chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – Mã số 24 để phản ánh phần lãi hoặc lỗ thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết khi nhà đầu tư áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.

      + Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ” – Mã số 61 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ trong kỳ.

      + Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – Mã số 62 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát trong kỳ.

>> Tải HTKK mới nhất

Các bạn có thể tham khảo các tài liệu và thông tin như sau:

– Tài liệu hệ thống Dịch vụ thuế điện tử – eTax:

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tại đây

+ Những câu hỏi vướng mắc thường gặp: Tại đây

>> Xem thêm: Cách khắc phục lỗi 404 cài khi Esigner Chrome

> Xem thêm: Sửa lỗi trên phần mềm HTKK

  1.   Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iTaxViewer:

      – Tải bộ cài ứng dụng iTaxViewer phiên bản mới nhất Tại đây

      – Tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản mới nhất tại đây

      Từ ngày 26/03/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 1.8.8, HTKK phiên bản 4.5.5, iTaxViewer 1.7.3 thay cho các phiên bản trước đây.

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer mới nhất đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng nêu trên.

Tổ chức, cá nhân tải bộ cài HTKK, iTaxViewer  để cài đặt, sử dụng.

Hướng dẫn cài đặt: Giải nén iTaxViewer  -> Click chuột vào iTaxViewer: 

Hiển thị :C:\Program Files\iTax Viewer -> Next -> Next -> Next -> Intall -> Finish. Vậy là xong rất đơn giản nhé các bạn.

>> Tải HTKK mới nhất

>> Tải iTaxViewer mới nhất

Share bài viết:

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN
Xem thêm:
=> Xem thêm dịch vụ Đại lý thuế Tùng Linh Quân: 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *