Làm thế nào để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trợ cấp thất nghiệp đang là nguồn thu nhập đáng kể giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn khi chưa tìm được việc làm mới. Vậy khi có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố khác, người lao động phải làm gì?
Điều kiện để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, người lao động đủ điều kiện mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp được nộp hồ sơ đề nghị hưởng tại bất cứ trung tâm dịch vụ việc làm nào mà mình muốn nhận.

Tuy nhiên, nếu đã đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp ở một trung tâm dịch vụ việc làm mà muốn chuyển đến nơi khác để hưởng trợ cấp này, người lao động phải đáp ứng điều kiện tại Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP  như sau:

1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, nếu có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp tại nơi đã đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp trước đó.

Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải thực hiện thủ tục ở cả trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng và trung tâm dịch vụ việc làm ở nơi sẽ hưởng trợ cấp sau này.

* Hồ sơ nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp gồm:

Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định số 28/2015/NĐ-CP .

>> Dịch vụ kế toán – Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp
* Hồ sơ nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến gồm:
Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã nêu rõ hồ sơ này gồm:

a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, sửa bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP, việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Người lao động nộp đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cách thức nộp: Trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Bước 2: Người lao động nhận hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp từ trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp.

Toàn bộ hồ sơ được gửi gồm:

a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

>> Xem thêm: Ưu đãi dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

Thời gian trung tâm dịch vụ việc làm gửi hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động.

Cách thức nhận: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Bước 3: Người lao động nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi muốn chuyển đến.

Cách thức nộp: Trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Bước 4: Nhận trợ cấp thất nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến phải gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh để tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Share bài viết:
⏳Thông tin liên hệ:
🏦 Công Ty Dịch Vụ Kế Toán – Tư Vấn Thuế Tùng Linh Quân
🏠 Trụ sở chính: 01 Phùng Hưng – Thanh Khê Tây – Đà Nẵng
🏠 Chi nhánh Hà Tĩnh: Số nhà 12, ngõ 14/4 Nguyễn Du – TP. Hà tĩnh, Hà Tĩnh
📞 Điện thoại: 02363.642.044 – 0905.171.555
Xem thêm:

3 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *