Hạch toán chi phí tăng ca

Công ty sử dụng người lao động tăng ca theo đúng quy định tại Điều 106 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13, Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CPstatus2 và đáp ứng điều kiện về hồ sơ, chứng từ quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì tiền lương tăng ca được tính vào chi phí hợp lý.

Theo Điều 106 Bộ Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13status2 , doanh nghiệp chỉ được tổ chức tăng ca nếu được người lao động đồng ý và số giờ tăng ca không vượt quá hạn mức luật định.

Các khoản chi tiền lương, tiền thưởng cho người lao động chỉ được hạch toán khi có ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính hoặc Quy chế thưởng của Công ty (khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

blue-check
Các điều kiện hạch toán chi phí mua bảo hiểm nhân thọ
Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC, khoản chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được hạch toán nếu không quá 3 triệu đồng/tháng/người.

Ngoài ra, các khoản chi này còn phải đáp ứng điều kiện được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại HĐLĐ, Thỏa ước lao động, Quy chế tài chính hoặc Quy chế thưởng; và doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc.

blue-check
Chi tài trợ cho trường quốc tế được chấp nhận hạch toán
Theo quy định tại khoản 2.22 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , doanh nghiệp được hạch toán khoản chi tài trợ cho giáo dục bao gồm chi tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Như vậy, điều khoản này không phân biệt trường học nhận tài trợ là trường trong nước hay trường quốc tế.

Theo đó, trường hợp Công ty chi tài trợ cho các trường quốc tế thành lập tại Việt Nam thì khoản chi tài trợ này cũng được chấp nhận hạch toán (nếu đáp ứng đủ hồ sơ theo quy định).

blue-check
Doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết chỉ được hạch toán lãi vay 20%
Doanh nghiệp nếu có phát sinh giao dịch liên kết thì chi phí lãi vay để sản xuất kinh doanh chỉ được chấp nhận hạch toán không quá 20% tổng lợi nhuận thuần cộng với chi lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ (khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP).

Hạn mức khống chế này áp dụng cho tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay các bên độc lập.

Việc kê khai các chỉ tiêu thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết tại Mẫu số 01 được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 41/2017/TT-BTC .

Nguồn: LuatVietnam.net 

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *