Hướng dẫn cách ghi mẫu 01B-HSB khi nộp hồ sơ yêu cầu hưởng chế độ

Hộ kinh doanh đăng ký tại 2 địa điểm khác nhau không?

Hộ kinh doanh có con dấu, có tư cách pháp nhân không?

Quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn

Nghỉ ốm bao nhiêu ngày thì được nghỉ dưỡng sức?

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT mới nhất

Hóa đơn điện tử có được xuất gộp không?

Hộ kinh doanh có phải xuất hóa đơn điện tử không?

Hóa đơn điện tử có được kèm bảng kê không?

Hướng dẫn kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ theo Thông tư 78

Dịch Vụ

Cập Nhật

READ MORE