Trước 15/4/2023, nghiên cứu, đề xuất giảm thuế GTGT

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%, dự kiến từ 1/7 đến hết năm 2023.

Ngày 06/04/2023, Văn phòng chính phủ có công văn số 2317/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023 như sau: Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất phương án miễn, giảm thuế, phi, lệ phí áp dụng cho năm 2023, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2023.

Tại dự thảo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023 giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Khẩn trương xử lý giải quyết vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp; trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét tiếp tục chính sách giảm 2% thuế GTGT, sớm sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để đưa chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào thực tiễn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phục hồi và phát triển kinh tế, nếu trường hợp giảm 2% đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%) theo các phương án:
Phương án 1, giảm 2% mức thuế suất GTGT đối với nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).
Phương án 2, giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10%, trừ một số nhóm hàng hoá, dịch vụ như đã áp dụng trong năm 2022 theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.
Về thời gian thực hiện của 2 phương án, Vụ Chính sách thuế đề xuất kể từ khi chính sách được ban hành (dự kiến 1/7) đến hết ngày 31/12/2023.
Để có cơ sở báo cáo lãnh đạo Bộ, Vụ Chính sách thuế đề nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách giảm 2% thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết 43 của Quốc hội, Nghị định 15 của Chính phủ. Đánh giá tác động số thu ngân sách theo 2 phương án nêu trên và đề xuất phương án giảm thuế GTGT áp dụng cho năm 2023.

Trước đó, Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) cũng đã có văn bản gửi Bộ Tài chính tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng , thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023.

Để giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng và hồi phục sau đại dịch, VTCA đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ, Quốc hội để tiếp tục áp dụng biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% áp dụng trong cả năm 2023.​

=> Đây là một trong những nội dung nổi bật được nêu tại Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023.
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tập trung chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện những nội dung sau:

– Khẩn trương giải quyết vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp; sớm sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để đưa chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vào thực tiễn.

– Nghiên cứu, khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật để đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực có đủ điều kiện.

Nghị quyết 50/NQ-CP được ban hành và có hiệu lực từ ngày 08/4/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *