Các loại giấy tờ cần sửa đổi, cập nhật thông tin sau khi đổi sang thẻ CCCD gắn chip để tránh rủi ro

Khi đổi Chứng minh nhân dân (CMND) sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, mọi giao dịch đã xác lập có sử dụng số CMND 9 số cũ vẫn có giá trị pháp lý. Tuy nhiên để thực hiện các giao dịch mới thuận tiện thì công dân nên thực hiện các cập nhật, sửa đổi thông tin các loại giấy tờ, như hộ chiếu; tài khoản ngân hàng; giấy tờ nhà, sổ đỏ, sổ hồng; thay đổi thông tin đăng ký thuế; sổ bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm y tế.
  1. Hộ chiếu  
Khi điền tờ khai xin cấp hộ chiếu X01, người dân bắt buộc cung cấp các thông tin như họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, số CMND/thẻ CCCD… và chúng sẽ luôn xuất hiện trên hộ chiếu. Hộ chiếu có thể hiện số CMND/CCCD nên nếu công dân thay đổi CMND sang thẻ CCCD thì phải sửa cả hộ chiếu. Tuy nhiên, với trường hợp làm hộ chiếu bằng thẻ CCCD 12 số, sau đó chuyển sang thẻ CCCD gắn chip thì mã số định danh vẫn được giữ nguyên nên không cần thay đổi.

  1. Tài khoản ngân hàng
Khi số CMND thay đổi thì thông tin cá nhân trong các hồ sơ tài khoản ngân hàng cũng không còn trùng khớp. CMND là công cụ để xác minh công dân có là chủ tài khoản hay không. Nếu các số bị sai lệch thì nhân viên không thể đối chiếu và xác nhận công dân là chủ tài khoản và ảnh hưởng đến giao dịch. Vì vậy, sau khi đổi từ CMND sang CCCD, người dân nên liên hệ với ngân hàng quản lý tài khoản để hỗ trợ kịp thời thay đổi thông tin cá nhân, để đảm bảo mọi giao dịch diễn ra thông suốt.
  1. Giấy tờ nhà, sổ đỏ, sổ hồng
Điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 6 Thông tư  số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và môi trường, có quy định về việc ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận.
Theo đó, cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:…”; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số…”.
Như vậy, thông tin số CMND/CCCD của người sử dụng, sở hữu đất đai gắn liền với đất được ghi tại trang 1 Giấy chứng nhận. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn với đất khi đổi mới CCCD không ảnh hưởng tới quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Việc xác nhận thay đổi được thực hiện theo yêu cầu. Đây là giấy tờ không hoàn toàn bắt buộc phải đổi nhưng để tránh những rủi ro giao dịch mua bán sau này nếu có, nên cân nhắc thay đổi lại cho khớp số trên thẻ CCCD gắn chip.
  1. Thay đổi thông tin đăng ký thuế

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/ 2019 thì cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế (ví dụ: thay đổi về số chứng minh nhân dân/căn cước công dân…) phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Công dân có thể tự thực hiện thủ tục hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế. Công dân có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

  1. Sổ bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm y tế 

Sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) của công dân không thể hiện trực tiếp thông tin số CMND/CCCD trên sổ, thẻ nên công dân không phải làm thủ tục đổi sổ BHXH, thẻ BHYT mới khi đổi từ CMND 9 số qua thẻ CCCD gắn chip.

Tuy nhiên, để thực hiện các thủ tục liên quan như tra cứu quá trình tham gia BHXH, hạn sử dụng BHYT…thì công dân cần làm thủ tục cập nhật thông tin hồ sơ BHXH, thẻ BHYT.

6. CẬP NHẬT THAY ĐỔI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
  1. CÓ CẦN CẬP NHẬT THAY ĐỔI CCCD TRÊN GCN ĐKKD.

Khi thông tin của người đại diện pháp luật (giám đốc, chủ doanh nghiệp,… ) thay đổi thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Như trường hợp, thay đổi căn cước công dân, khi theo quy định hiện nay thì đa số mọi người đều đã cập nhật từ CMND sang thẻ CCCD.

Căn cứ:
  • Theo Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020: “Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theoquy định tại Điều 28 của Luật này. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có phát sinh thay đổi, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”
  • Và căn cứ Điều 28 LDN 2020, khi có phát sinh việc thay đổi một trong các thông tin dưới đây thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

+ Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

+ Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Kết quả đăng ký thay đổi: Doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đối với trường hợp Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp Giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật (là thành viên, cổ đông của công ty) thì Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu mà không cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CCCD TRÊN GCN ĐKKD

=> Dịch vụ thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân của TLQ:

TLQ cung cấp dịch vụ thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với đội ngũ luật sư chuyên ngành kinh tế giỏi, giàu kinh nghiệm, uy tín, tận tình, chúng tôi tự tin cung cấp cho quý khách hàng một dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý chỉ 500.000 đồng.

Chúng tôi thực hiện các công việc sau đây trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng:

 Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân xuyên suốt, từ khi bắt đầu đến lúc hoàn nhận được giấy đăng ký doanh nghiệp mới

– Tư vấn về nội dung khách hàng dự định thay đổi và đưa ra ý kiến chuyên môn để mang lại lợi ích, hạn chế rủi ro với nội dung khách hàng thay đổi

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho nội dung thay đổi căn cước công dân

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và gửi cho khách hàng tham khảo. Hướng dẫn khách hàng ký và đóng dấu

– Trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi tại Sở kế hoạch đầu tư

– Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và chuyển cho khách hàng

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh;

Trên đây là những những tư vấn của chúng tôi về vấn đề Thủ tục thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân trên giấy phép kinh doanh. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

GỌI NGAY

Share bài viết:

 

Các Dịch vụ chúng tôi cung cấp gồm:

📍 Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp TRỌN GÓI
📍 Dịch vụ HOÀN THUẾ
📍 Dịch vụ tư vấn đầu tư Doanh nghiệp FDI
📍 Dịch vụ tư vấn THUẾ và KẾ TOÁN trọn gói.
📍 Dịch vụ kế toán FDI
📍 Dịch vụ kiểm toán
📍 Cung cấp Hóa đơn điện tử, chữ ký số
📍 Cung cấp phần mềm kế toán.
📍 Dịch vụ xin cấp giấy phép con 

⏳THÔNG TIN LIÊN HỆ:
🏦CÔNG TY TNHH DV KẾ TOÁN VÀ TV THUẾ TÙNG LINH QUÂN
🏠 Trụ sở chính: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
🏠 Chi nhánh Sài Gòn: 48/42D Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
🏠 Chi nhánh Hà Tĩnh: Số nhà 12, ngõ 14/4, đường Nguyễn Du, tổ dân phố 1, P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
📞 Điện thoại: 02363.642.044 – 0905.171.555
Xem thêm:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *