Mức phạt không thông báo phát hành hóa đơn

Thông tư 10/2017/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định rõ việc xử phạt sử dụng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Mức phạt không thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng

Hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) của Doanh nghiệp muốn được lưu hành trên thị trường. Cần phải tiến hành lập thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

1. Thông báo phát hành hóa đơn

Theo Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC. Và thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ: Doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn. Và hóa đơn GTGT mẫu đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn. Trước đó chậm nhất là 2 ngày làm việc. Trong thông báo phát hành hóa đơn có đầy đủ thông tin doanh nghiệp. (Tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, địa thoại). Theo như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Loại hóa đơn. Ký hiệu hóa đơn. Số hóa đơn. Ngày bắt đầu sử dụng và số lượng hóa đơn GTGT thông báo phát hành. Hóa đơn mẫu là bản in thể hiện đầy đủ các thông tin của hóa đơn. Mà doanh nghiệp giao lại cho bên mua, có đầy đủ số hóa đơn theo quy định.

Sau 2 ngày làm việc kể từ khi Doanh nghiệp gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu. (Hồ sơ phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo đúng yêu cầu). Đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Mà cơ quan thuế không có bất kỳ ý kiến bằng văn bản cụ thể nào. Thì Doanh nghiệp sẽ được sử dụng hóa đơn GTGT trong hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

2. Nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

Theo khoản 2 điều 10 của Thông tư 10/2014/TT-BTC. Đã chỉ ra rất rõ các hành vi và mức xử phạt đối với doanh nghiệp không thông báo phát hành hóa đơn GTGT trước khi sử dụng.

2.1. Không lập thông báo phát hành hóa đơn nhưng đã kê khai nộp thuế

Đối với hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn GTGT trước khi đưa vào sử dụng. Mà doanh nghiệp đã xuất hóa đơn với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và được kê khai, nộp thuế theo quy định sẽ bị phạt tiền 6.000.000 VNĐ.

2.2. Không lập thông báo phát hành hóa đơn nhưng đã sử dụng và chưa kê khai nộp thuế

Đối với hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn GTGT trước khi đưa vào sử dụng. Mà doanh nghiệp đã xuất hóa đơn với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nhưng chưa đến kỳ kê khai thuế sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 VNĐ đến 18.000.000 VNĐ và yêu cầu doanh nghiệp phải cam kết kê khai và nộp thuế theo quy định.

2.3. Không lập thông báo phát hành hóa đơn nhưng đã sử dụng mà không kê khai nộp thuế

Đối với hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn GTGT trước khi đưa vào sử dụng. Mà hóa đơn không gắn liền với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không kê khai thuế, không nộp thuế (được gọi là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp). Sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 VNĐ đến 50.000.000 VNĐ.

2.4. Đã nộp nhưng cơ quan thuế không nhận được hoặc bị thất lạc

Trường hợp doanh nghiệp sẽ không bị xử phạt. Nếu doanh nghiệp chứng minh được rằng đã gửi thông báo phát hành hóa đơn GTGT trước khi đưa vào sử dụng cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế không nhận được hoặc bị thất lạc.

Với những doanh nghiệp đã vi phạm các quy định về không gửi thông báo phát hành hóa đơn GTGT trước khi đưa vào sử dụng ngoài việc phải nộp phạt theo mức phạt đã quy định tại điều này còn phải thực hiện các thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định của cơ quan thuế.

Đai lý Thuế Tùng Linh Quân chia sẻ thông tin về mức phạt trên để thấy rằng việc phải gửi thông báo phát hành hóa đơn GTGT trước khi đưa vào sử dụng là rất cần thiết. Các doanh nghiệp có thể tìm hiểu và tham khảo thêm về mức phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *