Notice: Undefined offset: 1 in /home/tunglinhqu/domains/tunglinhquan.com/public_html/wp-content/themes/ascend_premium/templates/post-video-output.php on line 25
Những ai chưa được BHXH tiếp nhận hồ sơ hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN

Đây là nội dung chính được nêu tại Công văn số 3138/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg. Cụ thể, Công văn có nêu, tại … Read More

7
1 2 3